Airbnb se očito ne namjerava zaustaviti na rezervaciji privatnog smještaja, što pokazuje i posljednje ulaganje…

Airbnb je predvodio 13 milijuna dolara vrijednog ulaganje u Resy, mobilnu aplikaciju za rezervaciju stola u restoranima, objavili su američki mediji.

Osnovan prije dvije godine, Resy je za sada dostupan isključivo na američkom tržištu gdje surađuje s oko 1.000 restorana,  protekle godine putem te aplikacije mjesečno se izvrši oko 1,5 milijuna rezervacija stolova u restoranima.

Suosnivač i direktor Airbnb-a, Brian Chesky, potvrdio je kako će Resy uskoro biti direktno integriran u Airbnb i kako će usluga biti proširena izvan matičnog američkog tržišta.