Zatvori

VODITELJ OBRADE

HashNET d.o.o. za trgovinu i usluge

Buzinski prilaz 10,  Buzin (Grad Zagreb)

OIB 61833745918
+ 385 992561008
martina@hashnet.tech

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

dpo@feralis.hr
Text

Description automatically generated

SVRHE OBRADE I ZAKONITOST

Osobne podatke putem ove web stranice možemo prikupljati u svrhu odgovaranja na postavljeni upit ili realizacije vašeg zahtjeva.

Takva obrada osobnih podataka zakonita je sukladno Općoj uredbi jer je nužna za izvršavanje tražene usluge ili kako bi se poduzele radnje kako bi se usluga mogla pružiti.

LEGITIMNI INTERESI 

Kada nas  kontaktirate u vezi usluga našeg društva vašu e-mail adresu koju ste nam naveli kao kontakt možemo nastavno  obrađivati temeljem našeg legitimnog interesa kako bi Vas informirali o našim novostima i posebnim pogodnostima za koje smatramo da bi Vam mogle biti od interesa. Takvu obradu vršimo dok ne istaknete prigovor i ne ograničite je ili zabranite ili se odjavite sa primanja newslettera-a. U slučaju zabrane daljnje obrade Vaše e-mail adrese ili odjave sa newslettera, ukoliko nema drugih prepreka, Vašu e-mail adresu brišemo iz naših sustava pohrane. 

U određenim situacijama možemo obrađivati e-mail adrese prikupljene putem javno dostupnih izvora kada na temelju pažljive procjene utvrdimo da bi informacija o našim uslugama mogla biti od interesa i značaja za vlasnike tih adresa. U tom slučaju pružamo informacije o izvoru prikupljanja e-mail adrese koju obrađujemo i pri prvom kontaktu upućujemo na cjelovite informacije o obradi osobnih podataka te pružamo mogućnost isticanja prigovora na obradu. Isticanjem prigovora, obrada se može ograničiti ili u potpunosti zabraniti. Ukoliko se obrada u potpunosti zabrani, e-mail adresu više ne koristimo i brišemo je iz naših sustava pohrane.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao naši izvršitelji obrade. 

Navedeni izvršitelji pružaju razumna jamstva te su poduzeli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi se primjereno osigurala zaštita podataka i postupanje u skladu s zahtjevima Opće uredbe.  S takvim izvršiteljima obrade sklopili smo sporazum o obradi osobnih podataka kao posebni dio ugovora u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

Osobni podaci ne prosljeđuju se  trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

RAZDOBLJE POHRANE  PODATAKA

Osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka radi koje su osobni podaci i prikupljeni. Nakon prestanka svrhe  osobne  podatke više ne koristimo osim u slučaju kada nas na čuvanje i pohranu obvezuje pravna norma.

PODACI PRIKUPLJENI PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Stranice i profili kojima upravljamo na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i dr.)  uvijek su pod točnim i punim nazivom ovog Društva.

Osobne podatke o svojim kontaktima koje prikupimo korištenjem istih, koristimo  samo u slučaju odgovaranja na upit ili komentar te se u niti jednu drugu svrhu podaci ne obrađuju i ne pohranjuju.

KORIŠTENJE KOLAČIĆA

Na ovim internetskim stranicama koristimo tehničke kolačiće (kolačići nužni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti) te neesencijalne „kolačiće“ u svrhu poboljšanja rada sustava i radi poboljšanja vašeg korisničkog iskustva onda kada nam date svoj pristanak. U svakom trenutku pristanak možete povući i zaustaviti daljnju obradu bez negativnih posljedica. Detaljne informacije o kolačićima koje koristimo možete vidjeti u našoj Politici kolačića. 

SIGURNOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. U tu svrhu uveli smo  odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja. 

Redovno preispitujemo obrade koje mogu predstavljat rizik za prava i slobode pojedinca te smo poduzeli primjerene mjere zasitite kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

OSTVARIVANJE PRAVA

Pravo na pristup

U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci i detaljne informacije o obradi osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podavi biti pohranjeni. 

Pravo na ispravak

Imate pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka,  podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja. 

Navedena pravo nije primjenjivo u mjeri u kojoj je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja te u drugim propisanim slučajevima. 

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi i možemo ih izlučiti, ali su potrebni vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva te stoga želite da iste i dalje samo pohranjujemo.

Pravo na pritužbu i prigovor

Imate pravo na pritužbu i prigovor u vezi s obradom Vaših osobnih podataka. Svaku pritužbu ili prigovor pažljivo ćemo razmotriti i odgovoriti u roku  30 dana.

PRIGOVOR NADZORNOM TIJELU

Onda kada smatrate da je prikupljanjem i obradom osobnih podataka došlo do povrede Vaših prava, možete podnijeti prigovor nadzornom tijelu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Selska ulica 136, Zagreb

KONTAKT INFORMACIJE

Za dodatne informacije o obradi vaših osobnih podataka, pristup podacima ili u slučaju kada imate pritužbu možete nas kontaktirati:

e-mail: dpo@feralis.hr 

Nakon identifikacije odgovor dostavljamo uobičajenim elektronskim oblikom osim ako se ne zatraži drugačije. 

Svaki vaš upit nastojimo obraditi u roku od mjesec dana. Ako u roku od mjesec dana nismo u mogućnosti dostaviti odgovor, obavijestit ćemo vas o razlozima kašnjenja i roku u kojem se očekuje da odgovorimo (ne duže od 2 mjeseci od primitka upita).

DRUGE INFORMACIJE

Ova politika privatnosti redovito se preispituje, dopunjuje i mijenja kako bi uvijek odražavala stvarno stanje prikupljanja i obrade osobnih podataka putem ove web stranice. Molimo da redovito provjerite takve izmjene. 

Posljednje ažuriranje: siječanj/2022. godine

Za sve ostale informacije o obradi osobnih podataka ovog voditelja obrade možete kontaktirati na prednje navedeni kontakt telefon ili e-mail službenika za zaštitu podataka.

Sva prava pridržana © 2022 PoslovniPuls.com
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram