Zatvori
Poslovni Puls
05/01/2016

Suficit platne bilance RH narastao na 3,9 mlrd. eura

Prema preliminarnim podacima HNB-a o platnoj bilanci Republike Hrvatske saldo bilance tekućih transakcija u trećem tromjesečju 2015. godine zabilježio je višak u iznosu od 3,9 mlrd. eura. Suficit tekućih transakcija tako je na godišnjoj razini viši za preko 1 mlrd. eura ili 38.9%. Pozitivna kretanja dominantno su posljedica knjiženja gubitaka banaka te priljeva deviza na osnovu dobre turističke sezone...

Promatrajući kumulativno, u posljednja četiri tromjesečja, udio salda tekućeg računa platne bilance u BDP-u povećao se s 2,2% u drugom tromjesečju na 4,7% u trećem tromjesečju 2015. godine.

U trećem prošlogodišnjem tromjesečju najznačajniji pozitivan doprinos razmjerno visokom povećanju viška na računu tekućih transakcija došao je s računa primarnog dohotka. Naime, uobičajeni manjak na ovom računu je izostao. Štoviše u promatranom tromjesečju račun primarnog dohotka zabilježio je suficit u iznosu od 330 mil. eura. Navedeno je izravna posljedica evidentiranih gubitaka banaka uzrokovanih konverzijom kredita u švicarskim francima (388,5 mil. eura) koji su tako utjecali na bitno smanjenje ukupnih rashoda primarnog dohotka. Naime ukupni rashodi primarnog dohotka smanjeni su na svega 16 mil. eura što predstavlja godišnji pad od gotovo 98%. S druge strane ukupni prihodi povećani su za 93 mil. kuna ili 36,6% te su u trećem tromjesečju 2015. godine iznosili 347 mil. eura.

Uobičajeno pozitivan doprinos kretanjima na bilanci tekućih transakcija došao je s računa usluga čiji je saldo u promatranom tromjesečju premašio 5 mlrd. eura. Na godišnjoj razini navedeni iznos veći je za 370 mil. eura odnosno 8%. Pritom su prihod na računu usluga s ukupnim iznosom od 5,9 mlrd. eura porasli 7,7%, dok su rashodi uz blažu godišnju stopu rasta (6,4%) iznosili 878 mil. eura. Pozitivna kretanja na podračunu usluga gotovo u cijelosti su posljedica kretanja na podračunu Putovanja – turizam čiji je prihod uz godišnju stopu rasta od 7,5% premašio 5 mlrd. eura dosegnuvši povijesno nominalno najvišu vrijednost. Navedeno i ne iznenađuje obzirom na izvrsne fizičke pokazatelje u glavnoj turističkoj sezoni kada su noćenja i dolasci inozemnih gostiju porasli 8,1%.odnosno 10,1%. Preliminarni podaci kao i prvi indikatori postsezone ohrabruju očekivanja da će ukupni prihodi od turizma u 2015. godine premašiti razinu od 8 mlrd eura.

Blago pozitivan doprinos kretanjima na tekućem računu došao je i s podračuna sekundarnog dohotka na kojem se među ostalima bilježe i transakcije tekućih transfera iz EU fondova te uplate u EU proračun. Višak na računu sekundarnog dohotka u trećem tromjesečju iznosio je 277 mil. eura ili 6,2% više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Naposljetku, već uobičajeno negativan doprinos došao je s podračuna roba. Unatoč snažnijem rastu priljeva na osnovu izvoza roba (7,7%) od odlijeva sredstava na osnovu uvoza roba (7,2%) manjak u vanjskotrgovinskoj razmjeni u trećem tromjesečju iznosio je 1,74 mlrd eura odnosno 6,4% (104,4 mil eura) više u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Ukupna vrijednost izvezenih roba iznosila je 2,78 mlrd. eura dok je vrijednost uvezenih roba dosegnula 4,51 mlrd. eura.

Kretanja u trećem tromjesečju uvelike će odrediti podatke za cijelu 2015. godinu za koju očekujemo zadržavanje suficita tekućih transakcija na razini od 4,7% BDP-a od čega se oko 2pb se odnosi na jednokratne gubitke banaka uslijed konverzije kredita u švicarskim francima, objavili su RBA analitičari.

PODIJELITE OVAJ ČLANAK:
Sva prava pridržana © 2022 PoslovniPuls.com
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram