Prema posljednjim podacima DZS-a, broj zaposlenih osoba u listopadu spustio se na 1,329 milijuna što je za 16.844 osoba ili 1,3% manje u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na prošlogodišnji listopad, broj zaposlenih je niži za 10.117 osoba (pad od 0,8% godišnje)…

U istom promatranom mjesecu, prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ukupan broj osiguranika iznosio je 1,436 milijuna što je za 23 tisuće osiguranika manje u usporedbi s prethodnim mjesecom. Međutim, premda je u listopadu zabilježen razmjerno značajan mjesečni pad od 1,6%, na godišnjoj razini je broj osiguranika tj. obveznika plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje porastao za nešto više od 15 tisuća što predstavlja godišnji rast od 1,1%.

Bez obzira na značajne metodološke razlike koje ne dopuštaju usporedivost navedenih podataka DZS-a i HZMO-a, činjenica je da je već treći mjesec zaredom potvrđen trend pada broja zaposlenika/osiguranika na mjesečnoj razini. Važno je naglasiti da su DZS-ovi podaci o broju zaposlenih u pravnim osobama od veljače 2015. godine preliminarni te obuhvaćaju 70% zaposlenih iz svakog odjeljka prema NKD-u (dobiveni istraživanjem tzv. „RAD-1″). Stoga će negativni trendovi u ukupnom broju zaposlenih tj. trenutačna odstupanja na godišnjoj razini biti korigirana tek s objavom konačnih podataka o broju zaposlenih u 2015. godini. Pored navedenog, razlike u broju zaposlenih u pravnim osobama proizlaze i iz različitog statističkog obuhvata te shodno tome podaci HZMO-a ukazuju na nastavak pozitivnih trendova u broju osiguranika na godišnjoj razini i to već osmi mjesec zaredom.

Tako je u listopadu, prema posljednjem priopćenju DZS-a, broj zaposlenih u pravnim osobama iznosio 1,119 milijuna što je 5.567 osoba manje (0,5%) u odnosu na rujan. Na godišnjoj razini broj zaposlenih u pravnim osobama je niži za 4.865 (0,4%). Istovremeno, prema izvještaju HZMO-a, u listopadu je broj osiguranika tj. radnika kod pravnih osoba iznosio 1,220 milijuna. Premda je na mjesečnoj razini zabilježio pad od 11.833 osoba (1% niže u odnosu na rujan), u usporedbi s istim mjesecom lani njihov broj je za gotovo 21 tisuću veći (rast od 1,7% godišnje).

Obzirom da podatke o zaposlenima u obrtu i slobodnim profesijama te zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima DZS preuzima iz evidencije aktivnih osiguranika HZMO-a, u iskazima navedenih kategorija ne dolazi do statističkih razlika. Tako je u listopadu broj zaposlenih u obrtu i slobodnim zanimanjima iznosio 188.787 što je za 11.268 osoba manje u odnosu na rujan (pad od 5,6% mjesečno) dok je na godišnjoj razini zabilježen pad od gotovo 4 tisuće osoba (2,1%). Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika u listopadu je stagnirao na mjesečnoj razini, ali je u odnosu na isti mjesec lani zabilježio pad broja zaposlenih za 1.298 osoba (5,8%).

“Nepoželjna kretanja u zaposlenosti tijekom jesenskih mjeseci očekivana su sezonalna pojava uslijed ponovnog povratka u nezaposlenost većeg broja turističkih radnika. Do kraja godine očekujemo daljnja pogoršanja u broju zaposlenih na mjesečnoj razini”, objavili su RBA analitičari.