Njemačka kancelarka Angela Merkel je pozvala poslodavce u utorak na zapošljavanje više izbjeglica i pomaganje njihovoj integraciji u tržište rada…

Merkel je iznijela primjedbe na godišnjem sastanku Konfederacije udruge njemačkih poslodavaca, kojoj je prisustvovalo 1,500 predstavnika iz politike, poslovnih krugova i društva.

Merkel je zahvalila poslovnoj zajednici na njihovom angažmanu i nošenju s integracijom izbjeglica, govoreći “ne moramo se brinuti za našu zemlju, ako nove situacije mogu biti obrađene i riješene sa žarom.”

Mjere poboljšanja uključuju pravnu zaštitu izbjeglica u stručnom osposobljavanju, mogućnost privremenog zapošljavanja izbjeglica, itd.

Merkel je također pozvala na bolju mobilnost radne snage unutar Europe i zagovarala sporazume o slobodnoj trgovini s Kanadom i Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi CRI.