Vlada je predložila nacrt Zakona o državnim potporama prema kojem će se sve potpore kontrolirati i voditi u Ministarstvu financija umjesto u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. Kažu da će se tako dobiti na transparentnosti i boljoj komunikaciji s Europskom komisijom koja želi strog nadzor nad potporama…

Zamjenik ministra financija Boris Lalovac rekao je da se novim zakonom postiže jedinstven sustav na središnjoj razini što će značiti da će se sve državne potpore naći pod kontrolom na jednom mjestu u Ministarstvu financija.

‘Ulaskom u Europsku uniju, državne potpore pod direktnom su kontrolom Europske komisije. Novost je to da će se ujediniti sve baze podataka o potporama, sve državne potpore će se transparentno vidjeti na jednom mjestu i njima će se transparentno upravljati. Na ovaj način dobivamo bolji monitoring, a neki ljudi iz AZTN-a prijeći će u Ministarstvo financija’, istaknuo je Lalovac, prenosi T-Portal.