Zatvori
Poslovni Puls
24/10/2016

Hrvatska još uvijek ne iskorištava puni potencijal zdravstvenog turizma

Održana je sjednica Vijeća Zajednice zdravstvenog turizma pri HGK gdje je zaključeno kako zdravstevni turizam treba snažniju promociju izvan granica Hrvatske, te na da treba Hrvatsku staviti na medicinsku kartu svijet...

“I dalje nas nema na medicinskoj karti svijeta. Učinili smo određene razvojne iskorake, ali nedovoljne za značajnije sudioništvo na tržištu medicinskog turizma čija se vrijednost godišnjeg prometa procjenjuje na više od 100 milijardi američkih dolara, s projekcijom budućega godišnjeg rasta od 15 do 20 posto“, rekao je Ognjen Bagatin, ravnatelj Poliklinike Bagatin na sjednici Vijeća Zajednice zdravstvenog turizma (ZZT) pri HGK.

Iako u Hrvatskoj postoji oko 1.100 pružatelja usluga medicinskog turizma, samo pet posto turista (pacijenata) dolazi sa stranih tržišta, primarno iz Italije, Slovenije i BiH. “To je izuzetno malo, ali je potencijal za razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj, kao cjelogodišnjega turističkog proizvoda, je jako velik, a istraživanja nam govore kako strani turisti u ovom segmentu troše 2,5 puta više od domaćih“, naglasio je Bagatin.

Na sjednici Vijeća ZZT-a, govoreći o ostvarenim aktivnostima u 2016. godini, Leila Krešić-Jurić, direktorica Sektora za turizam HGK, osvrnula se na članstvo HGK u Espi (European Spas Association), koja je lobističko tijelo zdravstvenog turizma na europskoj razini. Skrenula je pozornost na potrebu za jasnijim definiranjem parametara koje treba statistički pratiti, zatim na poreznu politiku za wellness, na EU Health Care Directive i na drugo.

Vijeće ZZT-a usvojilo je plan rada za sljedeću godinu u kojoj se naglasak stavlja na promociju na stranim tržištima putem zajedničkih nastupa na sajmovima te putem edukacija o načinima poslovanja sa stranim tržištima te o ponudi jelovnika prema zahtjevima zakonodavstva i tržišta. Predlaže se i uvođenje sustavnog istraživanja subjekata medicinskog i wellness turizma, za što se do danas iznose pokazatelji na razini procjene. Uz to, najavit će se i standardni projekti i aktivnosti HGK poput benchamarking analize lječilišta i specijalnih bolnica, Turističkog cvijeta za lječilišta i wellness hotele, Akcije Kupujmo hrvatsko – Hrvatski proizvod za hrvatski turizam, HTI konferencije zdravstvenog turizma, lobiranja za izmjene i dopune relevantnih zakona te članstva u Espi.

“Zdravstveni turizam mora biti dio integrirane hrvatske turističke ponude.” istakuo je Marcel Medak predsjednik Zajednice zdravstvenog turizma pri HGK, dok je na sjednici Ingrid Badurina Danielsson predstavila Taste the Mediterranean Festival koji će se održavati uz sljedeću HTI konferenciju, od 28. veljače do 2. ožujka 2017. godine u Rovinju. “Mediteransku je kuhinju UNESCO uvrstio u popis kulturne baštine kao najzdravije kuhinje na svijetu, što treba iskoristiti u obogaćivanju ponude zdravstvenog turizma“.Konačni zaključak je da je potrebno krenuti u smjeru okupljanja kritične mase pružatelja usluga zdravstvenog turizma kako bi se snažnijim nastupom na identificiranim ključnim sajmovima privukao veći broj agenata te da bi se dobila potpora Hrvatske turističke zajednice.

PODIJELITE OVAJ ČLANAK:
Sva prava pridržana © 2022 PoslovniPuls.com
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram