Prema nerevidiranim izvještajima HPB je u 2015. ostvarila u povijesti najvišu operativnu dobit od 324 milijuna kuna i ukupni kapital povećala na 1,7 milijardi kuna…

Skok broja klijenata: građana, poduzeća, gradova i općina – ukupna brojka sad premašuje 640 tisuća, priopćeno je iz HPB-a. Operativna dobit od 324 milijuna kuna, 8,1 posto veću je nego godinu ranije. Neto dobit u iznosu od 123 milijuna kuna također je najviša u korporativnoj povijesti HPB-a. HPB je tijekom većeg dijela godine poslovala s nedovoljnim kapitalom zbog čega je nužno smanjivala izloženost kreditnom riziku te je minimalni pad neto kamatnog prihoda od 0,5% bio neizbježan. Manji prosječni volumen kredita u 2015. i kontinuirani pad aktivnih kamatnih stopa rezultirao je padom ukupnih kamatnih prihoda za 9 posto, ali je istodobno poboljšana struktura izvora kroz rast povoljnijih izvora i povrat relativno skupljih oročenih depozita. Na taj je način kamatni trošak pao 22 posto i najvećim dijelom neutralizirano smanjenje kamatnih prihoda, navode iz HPB-a.

Neto prihodi od provizija i naknada porasli su 5 posto, prvenstveno kao rezultat širenja poslovanja sa stanovništvom i u kartičnom segmentu čime je u velikoj mjeri kompenziran pad u gotovinskim plaćanjima u eksternaliziranoj mreži. Dobit od trgovanja vrijednosnim papirima i devizama skočila je 23,6 posto, a ostali prihodi su više nego udvostručeni, najvećim dijelom zahvaljujući naplati i prodaji preuzetih nekretnina. Prihodi od tečajnih razlika također su dvostruko viši kao rezultat efikasnog upravljanja deviznom pozicijom u sklopu redovnog poslovanja.

Kako se navodei, HPB je krajem 2015. imala 640.000 klijenata, što predstavlja neto godišnje povećanje od 4.000. U retailu je najveći rast – čak 32.000 novih tekućih računa, korporativni segment ima više od 1.200 novo-akviziranih poslovnih računa, a među klijentima je i novih 10 gradova i općina.

Imovina na dan 31.12.2015. iznosi 17,7 milijardi kuna i veća je za 1,8 posto u odnosu na kraj prethodne godine. Ukupni bruto krediti na kraju 2015. zadržani su na razini 12,4 milijarde kuna. Krediti stanovništvu nastavili su rast (+5,7 posto) pri čemu se izdvaja rast stambenih kredita za 12,3% što će s obzirom na stagnaciju tržišta rezultirati rastom tržišnih udjela HPB-a. Radi kapitalnih ograničenja i optimizacije izloženosti kreditnim rizicima kao i zbog uvođenja novih kreditnih standarda, krediti pravnim osobama manji su 3,2 posto. Pritom je segment trgovačkih društava smanjen za 19,3 posto dok su ostali krediti, koji su manje kapitalno zahtjevni, porasli 26 posto. Ukupni depoziti porasli su 2,9 posto i iznose 14,6 milijardi kuna.

U segmentu stanovništva nastavljen je rast i oročenih i a vista depozita te tržišnog udjela HPB-a, dok je pravnim osobama vraćen dio relativno skupljih oročenih depozita a nastavljen rast a vista i ograničenih depozita. Navedena kretanja rezultat su povećanog broja poslovnih računa i tekućih računa građana te odraz povjerenja štediša, kažu iz HPB-a. Dokapitalizacijom, konverzijom hibrida u temeljni kapital i ostvarenim dobicima ukupni kapital HPB-a je udvostručen u 2015. i iznosi 1,7 milijardi kuna. Povećanjem kapitala i optimizacijom izloženosti rizicima Banka u 2016. ulazi sa značajno jačom bilancom i većim potencijalom za rast u budućnosti uz adekvatnost kapitala koja 31.12.2015. prema preliminarnim izračunima iznosi 16,25 posto što je iznad stope koju je propisao regulator, navode iz HPB-a.