Jučerašnje DZS-ovo priopćenje o prosječnim neto plaćama po zaposlenome u pravnim osobama potvrdilo je prethodno objavljene preliminarne podatke prema kojima je prosječna isplaćena neto plaća za listopad iznosila 5.720 kuna, što je 80 kuna više u usporedbi s prethodnim mjesecom (rast od 1,4%). Promatrano u odnosu na prošlogodišnji listopad prosječna neto plaća je porasla za 188 kuna odnosno 3,4% (nominalno). Potpomognuta deflacijskim pritiscima na potrošačke cijene, u realnom izrazu je veća za 4,3%…

U razdoblju od siječnja do listopada prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome iznosila je 5.690 kuna, što je 185 kuna više u odnosu na isto razdoblje lani (nominalni rast 3,4%, realno 3,8%). Snažniji rast plaća još uvijek je ograničen slabim tržištem rada kojeg i dalje karakterizira izrazita sezonalnost u zapošljavanju, visoka stopa nezaposlenosti (posebno mladih) te trend pada radno aktivnog stanovništva.

Posljednji podaci pokazuju da je najniža prosječna mjesečna neto plaća za listopad isplaćena u djelatnosti proizvodnje odjeće (u iznosu od 3.065 kuna) te je u razdoblju od prvih deset mjeseci prosječno iznosila 3.077 kune (godišnji rast od 2% nominalno te 2,9% realno). U odnosu na rujan prosječna neto plaća u ovoj djelatnosti zabilježila je nominalni i realni pad od 1,2% odnosno 1,3%.

Istovremeno je najviša prosječna mjesečna neto plaća za listopad isplaćena u djelatnosti zračnog prijevoza u iznosu od 10.593 kuna, zabilježivši godišnji rast za 197 kuna (1,9%). Slijede ih neto plaće u djelatnosti računalnog programiranja; savjetovanja (9.088 kune) koje su zabilježile godišnji rast za 472 kune (+5,5%). Na trećem mjestu po visini su prosječne neto plaće isplaćene u djelatnosti telekomunikacija (8.836 kuna), koje su zabilježile i najveći nominalni godišnji porast od 726 kuna (9%). Najveći relativni godišnji rast neto plaće u listopadu (12,6%) zabilježen je u djelatnosti uklanjanja otpadnih voda (gdje je prosječna listopadska plaća isplaćena u iznosu od 5.873 kuna) zabilježivši godišnji rast od 659 kuna.

Najveći nominalni (i relativni) pad neto plaća zabilježen je u kod pomoćnih uslužnih djelatnosti u rudarstvu. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranoj djelatnosti u listopadu je iznosila 7.617 kuna, što predstavlja godišnji pad za 969 kuna odnosno 11,3%.

Dodajmo da je Vlada na jučerašnjoj sjednici donijela uredbu o visini minimalne bruto plaće po kojoj će ona za 2016. iznositi 3.120 kuna, što je rast od 90,45 kuna u odnosu na ovu godinu (3%). S obzirom da je u prvih 10 mjeseci ove godine prosječna bruto plaća iznosila 8.031 kuna, udio minimalne bruto plaće u prosječnoj bruto plaći se tako povećava s 37,7% na 38,8%, objavili su RBA analitičari.