U srpnju je nastavljen pad broja nezaposlenosti na mjesečnoj razini iako je dinamika pada blago usporila u odnosu na prethodna dva mjeseca. Prema posljednjim podacima HZZ-a u srpnju je registrirano 257.994 nezaposlenih, što je za 2.079 osoba manje nego u lipnju. Pri tome je u evidenciju nezaposlenih ušlo 27.641 osoba, što je za 8.956 osoba više nego u lipnju, dok je iz evidencije izašlo 29.270 osoba, što je za 4.273 osoba manje nego u lipnju…

Takva kretanja dijelom su rezultat izostanka značajnijeg sezonskog zapošljavanja s obzirom da su potrebe za sezonskim radnicima uglavnom zadovoljene u prethodnim mjesecima. U prilog tome ide i podatak kako je broj slobodnih sezonskih radnih mjesta u srpnju u odnosu na lipanj niži za 975 mjesta (38,8%), dok se njihov udio u ukupnim slobodnim radnim mjestima u promatranom mjesecu spustio na 10,5% (8,1 pb niže u odnosu na lipanj). U srpnju je uobičajen i pad broja izlazaka iz evidencije na temelju zasnivanja radnog odnosa i drugih poslovnih aktivnosti, koji se u odnosu na lipanj smanjio za 6.023 odnosno 23,1%.

Na godišnjoj razini broj nezaposlenih i dalje pada, međutim stopa rasta je usporila u odnosu na prethodna četiri mjeseca. U odnosu na srpanj prošle godine broj nezaposlenih manji je za 38.100 osobe, odnosno za 12,9%.

Nadalje, u srpnju je uobičajen i priljev u nezaposlenost osoba koje su završile formalno obrazovanje. Tako se broj ulazaka u evidenciju nezaposlenih sa završenim fakultetom, akademijom, magisterijem i doktoratom povećao za preko 83% u odnosu na lipanj, dok je onih sa srednjom školom viši za 52,7%. U ovim kategorijama i na godišnjoj je razini zabilježen rast ulazaka u evidenciju od 4,8% (fakulteti), odnosno od 4,5% (srednje škole). U prilog tome ide i podatak kako na mjesečnoj razini porast ulazaka u nezaposlenost iz redovitog školovanja iznosi 5.901 osoba (porast od 204%).

“Primjetna je i daljnja visoka nezaposlenost među mladim osobama (22,4% nezaposlenih osoba čine osobe od 20 do 29 godina), što je pokazatelj nedovoljnog stvaranja novih radnih mjesta. S druge preko polovice nezaposlenih prema evidenciji HZZ-a je u radno najproduktivnijem dobnom razdoblju od 20-45 godina, no veseli njihov pad na godišnjoj razini. Tako je u odnosu na srpanj prošle godine njihov broj manji za 27.158 osoba (16,6%), dok se njihov udio u ukupno nezaposlenima smanjio s 55,1 koliko je iznosio u srpnju prošle godine spustio na 52,8% u srpnju ove godine. Prema duljini trajanja statusa nezaposlenosti, 53,5% od ukupno nezaposlenih osoba u lipnju bilo je nezaposleno dulje od godinu dana”, objavili su RBA analitičari.