Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila plan investicija za 2014. godinu prema kojem se u idućoj godini očekuju ukupne investicije od 73,1 milijarde kuna. Pri tom bi investicije iz državnog proračuna u 2014. godini trebale iznositi 7,2 milijarde kuna, javnih poduzeća 13,7 milijardi, a privatnog sektora 52,2 milijarde kuna…

U ovoj se godini očekuje da će investicije dosegnuti iznos od 66,6 milijardi kuna, od čega se na investicije iz proračuna odnosi 5,2 milijarde kuna.

Vlada u idućoj godini očekuje rast BDP-a za 1,3 posto, a rast se, prema riječima potpredsjednika Vlade i ministra regionalnog razvoja i fondova EU-a Branka Grčića, temelji prvenstveno na daljnjem intenzitetu investicijskih aktivnosti u javnom i posebice privatnom sektoru.

Po njegovim riječima, u idućoj se godini očekuju investicije u sektoru prometa od oko 8 milijardi kuna, energetici 3 milijarde kuna, investicije Hrvatskih voda procjenjuju se na 1,5 milijardi kuna, Hrvatskih šuma pola milijarde kuna, a oko pola milijarde kuna vrijedne su i planirane investicije Fonda za zaštitu okoliša.

Grčić je istaknuo i kako je u pripremi nekoliko projekata javno-privatnog partnerstva čija je vrijednost ukupno oko 4,5 milijardi kuna, sve je veći udio i fondova EU u financiranju investicija javnog sektora i u idućoj se godini očekuje ukupno 6,3 milijarde kuna (od čega oko 3 milijarde kuna za poljoprivredu).

Upozorio je i na tri ključna problema s kojima se susreću poduzetnici u financiranju investicija, uz problem financiranja, sa sporom javnom nabavom, koja otežava ugovaranje i realizaciju projekata, kao i stanjem u građevinskom sektoru koje je, kaže, još uvijek loše.

Grčić je naveo kako Agencija za investicije i konkurentnost trenutno aktivno prati 86 projekata, vrijednih 7 milijardi eura, a čijom će se realizacijom zaposliti oko 10 tisuća ljudi.

Radi se i na mjerama za uklanjanje barijera privatnim investicijama, kao i jačanju poslovne klime.

Grčić je istaknuo i aktivnosti Vlade vezane uz koncesije te najavio nastavak privatizacije tvrtki u državnom vlasništvu, pri čemu je spomenuo i privatizaciju Petrokemije, Narodnih novina, Club Adriatica, itd., uz očekivani prihod od prodaje udjela države u idućoj godini između 3 i 3,5 milijardi kuna, prenosi HRT.