S najavom Vlade da će se deficit proračuna smanjiti na 3%, što je jedan od tzv. Maastrichtskih kriterija za ulazak u eurozonu, opet je u prvi plan došla tema o uvođenju eura u Hrvatsku…

No za to treba ispuniti drugi važan kriterij, a to je da se javni dug smanji s više od 85% na 60% BDP-a. U svakom slučaju, prema riječima guvernera HNB-a Borisa Vujčića i premijera Tihomira Oreškovića, Hrvatska je spremna formalno pokrenuti višegodišnji mehanizam uvođenja eura, prenosi HRT.

Tako da na pitanje hoćemo li za nekoliko godina plaćati u kunama ili u eurima vjerojatniji odgovor je euro jer sudeći prema najavama Hrvatska kreće prema euru. No, tek kada smanjimo deficit i javni dug, ulazimo u dvogodišnji tečajni mehanizam. Stoga je teško prognozirati kada bismo mogli uvesti euro. Ministar financija Zdravko Marić uvjeren je da to neće biti sigurno prije 2020. godine.

Građani su podijeljeni oko uvođenja eura. I u Saboru su mišljenja o euru različita, Ali je zato guverner HNB-a Vujčić jedan od glavnih zagovaratelja uvođenja eura, posebno zato što smo već eurizirana zemlja.

Kako smo stajali s kriterijima za uvođenje eura prije godinu dana

Dakle, za ulazak u eurozonu treba provesti sve reforme koje od nas Europska komisija zahtijeva. No, sve što se učini na putu prema uvođenju eura, ne bi trebalo škoditi ni domaćoj valuti, a ni hrvatskom gospodarstvu.