Hrvatska gospodarska komora (HGK) objavila je javni poziv za podnošenje kandidatura za izbor predsjednika Hrvatske gospodarske komore za četverogodišnje mandatno razdoblje.

Kako navode, za predsjednika HGK može biti izabrana osoba koja, osim uvjeta iz članaka 37. Statuta Hrvatske gospodarske komore da se radi o uglednom gospodarstveniku ili stručnjaku iz područja gospodarstva, ispunjava i dodatne uvjete:

  • hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Republike Hrvatske;
  • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
  • najmanje deset godina radnog staža;
  • najmanje deset godina uspješnog rada na višim izvršnim ili strateškim upravljačkim pozicijama u gospodarstvu;
  • aktivno znanje engleskog jezika;
  • kandidirati se može osoba koja nije kazneno osuđivana za kaznena djela protiv gospodarstva i protiv koje se ne vodi kazneni postupak.

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objave javnog poziva.

Više o javnom pozivu možete doznati na web stranicama HGK.