Postoji dvije vrste ljudi u ovome svijetu – oni koji misle da su emotikoni samo simboli koji čine tekst lepršavijim i oni koji misle da emotikoni predstavljaju zaseban jezik.

Ovdje su rezultati istraživanja grupe psihologa koji bi vam mogli koristiti u karijeri.

Smajlići nisu pozitivno utjecali na to da se osoba ocijeni kao topla i srdačna

U nizu eksperimenata, istraživači su otkrili da osobe koje koriste emotikone ili „smajliće“ u poslovnim e-mailovima se smatraju manje kompetentnima u odnosu na one koji ih ne koriste.

549 sudionika iz 29 različitih zemalja je zatraženo da pročitaju anonimne poslovne e-mailove – neke s emotikonima i neke bez – i ocjene kompetenciju i srdačnost pošiljatelja. I dok smajlići nisu pozitivno utjecali na to da se osoba ocijeni kao topla i srdačna, u drugu ruku su negativno utjecali na procjenu kompetentnosti osobe koja ih koristi.

Prilikom odgovora na poruke sudionici su uključili više detalja u svoje odgovore prilikom odgovaranje ljudima koji nisu uključili emotikone u svoje poruke.

“Čitatelji su bili skloni pretpostaviti da je žena pošiljatelj”

Isto tako, čitatelji su bili skloni pretpostaviti da je žena pošiljatelj e-mailova u slučajevima kada je korišten emotikon, premda spol nije utjecao na percipiranu razinu topline ili kompetencije pošiljatelja.

To je u suprotnosti s korištenjem osmijeha u živoj komunikaciji za koje je utvrđeno da promoviraju kompetencije i toplinu.