Zatvori
Poslovni Puls
27/11/2017

Krajem rujna međunarodne pričuve iznosile 15 mlrd. eura

Prema posljednjim podacima HNB-a, ukupna aktiva središnje banke na kraju rujna iznosila je 116,1 mlrd. kuna. Uz mjesečni rast od 3,6 mlrd. kuna (3,2%), u odnosu na rujan 2016. ukupna aktiva središnje banke viša je za 12,2 mlrd. kuna (11,8%), dok je u odnosu na kraj 2016. viša za 9,2 mlrd. kuna (8,6%). Promjene ukupne aktive središnje banke u cijelosti možemo pripisati stavci inozemne aktive HNB-a, odnosno međunarodnih pričuva, koja čini 99% aktive HNB-a (112,1 mlrd. kuna ili 15 mlrd. eura)...

Od šest kategorija u bilanci HNB-a koje ulaze u međunarodne pričuve, četiri kategorije zajedno (zlato, posebna prava vučenja, pričuvna pozicija kod MMF-a te efektiva i depoziti po viđenju u stranim bankama) krajem rujna iznosile su 7,1 mlrd. kuna i činile su 6,3% ukupnih međunarodnih pričuva. Nominalno najveća kategorija unutar međunarodnih pričuva bili su plasmani u vrijednosne papire (obveznice i zadužnice) u devizama, čija je ukupna vrijednost krajem rujna iznosila 74,7 mlrd. kuna (66,7% međunarodnih pričuva), a HNB je u stranim bankama držao oročene depozite u vrijednosti 30,3 mlrd. kuna (27% međunarodnih pričuva), što je po veličini druga najveća kategorija.

Kretanja međunarodnih pričuva tipično su praćena kretanjima primarnog novca radi povezanosti iznosa međunarodnih pričuva i kanala kreiranja primarnog novca. Primarni novac (monetarna baza, visoko potentan novac) sastoji se od gotovine u optjecaju (koju drže nemonetarni subjekti, primjerice stanovništvo), depozita kreditnih institucija kod HNB-a (primjerice, depoziti izdvojeni u svrhu održavanja kunske obvezne pričuve) te novca u blagajnama kreditnih institucija.

Primarni novac predstavlja temelj za kreditnu aktivnost poslovnih banaka i kreiranje depozitnog novca, a središnja banka može kreirati primarni novac jednim od tri kanala: kreditiranjem poslovnih banaka, operacijama na otvorenom tržištu (kupnja i prodaja vrijednosnih papira od strane središnje banke) te deviznim transakcijama s bankama. Osnovni je cilj HNB-a postizanje i održavanje stabilnosti cijena, a taj cilj HNB ostvaruje upravljajući kretanjima tečaja EUR/HRK. Naime, kretanja tečaja EUR/HRK imaju, kao što je to u prošlosti bio slučaj s kretanjima tečaja DEM/HRK, velik utjecaj na formiranje inflatornih očekivanja, stoga je stabilnost tečaja EUR/HRK osnova na kojoj se temelji održavanje stabilnosti cijena. Upravljanje kretanjima tečaja EUR/HRK uključuje provođenje deviznih transakcija s bankama, koje onda utječu na kretanja primarnog novca. Tako otkup deviza od banaka u cilju sprječavanja aprecijacije kune u odnosu na euro ujedno znači i puštanje kuna u sustav, odnosno kreiranje primarnog novca, a to istovremeno znači i povećanje inozemne aktive HNB-a, odnosno međunarodnih pričuva, navodi se u priopćenju RBA analitičara.

PODIJELITE OVAJ ČLANAK:
Sva prava pridržana © 2022 PoslovniPuls.com
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram