Zatvori
Poslovni Puls
23/06/2017

Međunarodne pričuve krajem travnja iznosile 14,4 mlrd eura

Prema posljednjim podacima HNB-a ukupna aktiva središnje banke na kraju travnja iznosila je 110,3 mlrd. kuna. Uz mjesečno smanjenje od 12 mlrd. kuna (-9,8%) u odnosu na travanj 2016. ukupna aktiva središnje banke viša je za 9,7 mlrd. kuna (+10,1%)...

Promjene ukupne aktive središnje banke u cijelosti možemo pripisati stavci inozemne aktive odnosno međunarodnih pričuva (oročeni depoziti u stranim bankama, plasmani u vrijednosne papire, posebna prava vučenja, efektiva i depoziti po viđenju u stranim bankama te pričuvna pozicija kod MMF-a koji su u bilanci iskazani u kunama), a koja čini 99% aktive HNB-a (109,26 mlrd. kuna ili 14,7 mlrd. eura). Prema navodima HNB-a bruto međunarodne pričuve HNB-a iznosile su krajem travnja 14,4 mlrd. eura što je smanjenje za 1,7 mlrd. eura u odnosu na ožujak te je uglavnom rezultat smanjenja deviznog depozita države kod HNB-a u iznosu od 1,1 mlrd. eura i ugovorenih repo poslova s inozemstvom za 0,4 mlrd. eura. Naime, devizni priljev od izdanja inozemne euroobveznice u ožujku iskorišten je za podmirenje obveze po inozemnoj obveznici koja je dospjela krajem travnja. Budući da su oko tri četvrtine međunarodnih pričuva denominirane u eurima, jačanje kune u odnosu na euro od 0,7% godišnje, pridonijelo je godišnjem padu inozemne aktive. U pasivi bilance HNB-a primarni novac čini najveći udio (65,9%) koji je krajem travnja iznosio 72,7 mlrd. kuna. Na mjesečnoj razini zabilježen je pad od 1,2 mlrd. kuna (1,7%) koji je najvećim dijelom rezultat smanjenja depozita kreditnih institucija. Iznos međunarodnih pričuva najčešće se promatra u odnosu na vrijednost uvoza roba i usluga te u odnosu na dospjele kratkoročne obveze po osnovi inozemnog duga.

"Prema našim procjenama međunarodne pričuve će i u ovoj godini nastaviti odgovarati vrijednosti uvoza robe i usluga za razdoblje od 7 mjeseci (minimalno optimalna razina je tri). S druge strane, prema HNB-ovim projekcijama otplate inozemnog duga one u potpunosti pokrivaju trenutne obveze prema inozemnim vjerovnicima koje dospijevaju do kraja 2017. godine (9,3 mlrd. eura glavnice i kamata do kraja 2017.). Dakle, trenutni iznos međunarodnih pričuva dostatan je za uspješno provođenje stabilne monetarne politike odnosno održavanje stabilnog tečaja", objavili su RBA analitičari.

PODIJELITE OVAJ ČLANAK:
Sva prava pridržana © 2022 PoslovniPuls.com
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram