Danas su u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, ravnatelj Lučke Uprave Dubrovnik Antun Asić, kap. i predsjednik Uprave Dubrovnik Internationa Cruise Port Investment Arpak Demircan i član uprave Dragos Victor Stefanescu, potpisali Predugovor Ugovoru o koncesiji za gradnju i korištenje Putničkog Terminala Gruž…

Potpisivanju je nazočio Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković i Nina Perko, predsjednica Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik.

Na osnovu razvojnih planova Lučke uprave Dubrovnik i prostornih planova Grada Dubrovnika, krajem rujna 2014. godine Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik objavilo je međunarodni natječaj za koncesiju za izgradnju i gospodarsko korištenje 25.096 m² lučkog područja. Predmet natječaja obuhvatio je izgradnju terminala za putnike na kružnim putovanjima, trgovački centar s garažom i međunarodni i lokalni autobusni kolodvor, te pružanje usluga ukrcaja i iskrcaja putnika na kružnim putovanjima. Nakon drugog obvezujućeg kruga natječaja 10. rujna 2015. godine zaprimljena je jedna ponuda, ponuditelja Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. Zagreb ( DICPI), čiji su osnivači francuska Global Ports Holding i građevinska grupa Bouygues Batiment International S.A. Global Ports Holding tvrtka specijalizirana za razvoj i upravljanje cruise i trgovačkim lukama, te danas upravlja lukama Akdeniz , Ege , Bodrum, Barcelona Cruise port, Lisabon – terminal za cruisere, Malaga Cruise port, Singapore Cruise port, Luka Bar.

Nakon evaluacije ponude, Odluku o davanju koncesije Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik donijelo je 13. listopada 2015. godine. Prema ponudi koncesionar bi ukupno u projekt uložio 93,7 milijuna eura, s pravom korištenja objekata i pružanja lučkih usluga ukrcaja i iskrcaja putnika u periodu od 40 godina. Početak gradnje planiran je u listopadu 2016. godine, s rokom završetka do kolovoza 2018., a planira se izgraditi oko 40 tisuća m² bruto građevinske površine.

Ponuđena koncesijska naknada dvostruko je veća od tražene natječajem, te se ukupno za cjelokupno koncesijsko razdoblje očekuje koncesijska naknada u iznosu preko 25 milijuna eura.

Investicija je značajna za razvoj luke, poglavito njen dominirajući segment cruise turizma. Uz to, ovo je prvi korak u razvoju ovog dijela Dubrovnika, koji će inicirati ostale projekte u bližoj okolini prema razvojnim planovima Grada, proširujući brojnim sadržajima ponudu za građane, turiste i izletnike, stoji na stranicama Lučke uprave Dubrovnik.