Službeni podaci objavljeni u ponedjeljak pokazali su kako je kineska vanjska trgovina pala u prvoj polovini 2015. za 6,9% na godišnjoj razini, točnije na 11,53 trilijuna yuana (1,89 trilijuna američkih dolara)…

Sudeći prema podacima Državne carinske uprave izvoz je lagano porastao za 0,9% u odnosu na isto razdoblje godinu prije na 6,57 trilijuna yuana dok je uvoz opao za 15,5% na 4,96 trilijuna yuana. Trgovački suficit se proširio 1,5 puta na 1,61 milijardu yuana od siječna do lipnja ove godine.

U lipnju je vanjska trgovina opala za 1,9% u odnosu na isto razdoblje godinu prije s porastom izvoza 2,1% odnosno padom uvoza za 6,7%. Trgovački suficit je skočio prošlog mjeseca i to za 45% na 284,2 milijarde yuana, prenosi CRI.