Prema posljednje objavljenim podacima DZS-a industrijska proizvodnja je u listopadu nastavila s pozitivnim stopama rasta zabilježivši rast i na mjesečnoj i na godišnjoj razini. Naime, u odnosu na listopad prošle godine industrijska proizvodnja je, prema kalendarski prilagođenim indeksima, zabilježila rast od 2,7% što je u skladu s našim očekivanjima dok je u odnosu na rujan viša za 0,2% (prema desezoniranim indeksima). S obzirom na pozitivan doprinos listopadskog rasta industrijske proizvodnje promatrano kumulativno u prvih deset mjeseci industrijska proizvodnja je zabilježila godišnji rast od 0,8%…

Promatrano prema NKD-u, u razdoblju od siječnja do listopada u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prerađivačka industrija (koja u strukturi ukupne industrijske proizvodnje čini više od 77% udjela) zabilježila je rast od 2,9% te tako pozitivno doprinijela ukupnom industrijskom rastu. Istovremeno, negativan doprinos u promatranom kumulativnom razdoblju došao je od pada obujma rudarstva i vađenja (-7,5%) te opskrbe električnom energijom i plinom, parom i klimatizacija (-8,2%).

Unutar komponenti prerađivačke industrije, zamjetan dvoznamenkasti rast na godišnjoj razini u prvih deset mjeseci ostvarila je proizvodnja odjeće (15,6%), proizvodnja kože i srodnih proizvoda (14,6%), tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa (11,6%), proizvodnja proizvoda od gume i plastike (18,8%), proizvodnja metala (13,2%) te proizvodnja računala i elektroničkih i optičkih proizvoda (10,8%). Proizvodnja prehrambenih proizvoda koja ima najveći udio u prerađivačkoj industriji (te čini preko 15% ukupne industrijske proizvodnje) zabilježila je u istom razdoblju godišnji rast od 0,4%.

Prema GIG-u i kalendarski prilagođeni indeksima u prvih deset mjeseci negativan doprinos rastu industrijske proizvodnje došao je od pada proizvodnje energije (-7,7%), dok su intermedijarni proizvodi zabilježili rast od 2,8%, kapitalni proizvodi 1,4%, a trajni i netrajni proizvodi za široku potrošnju porasli su za 4,1% odnosno 2,6%.

“Zamjetniji rast industrijske proizvodnje i dalje će biti ograničen slabom potražnjom za hrvatskim proizvodima uslijed usporavanja oporavka zemalja u okruženju, ali i slabom domaćom potražnjom obzirom na nastavak negativnih kretanja na tržištu rada. Međutim, nakon pet godina uzastopnog pada, 2014. bi mogla donijeti vrlo blago pozitivnu stopu rasta obujma industrijske proizvodnje (+0,5% godišnje)”, objavili su RBA analitičari.