Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj u kolovozu 2014. u usporedbi sa srpnjem 2014. bilježi pad za 4,2%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku…

U kolovozu 2014. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj, kalendarski prilagođena, bilježi pad za 4,7%.

Na mjesečnoj razini prema glavnim industrijskim granama, Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 11,9%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 4,7%, Kapitalni proizvodi manji su za 3,1% i Intermedijarni proizvodi manji su za 0,7%, dok je Energija veća za 0,7%.

Na godišnjoj razini Energija je manja za 18,4%, Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 8,3% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 3,7%, dok su Intermedijarni proizvodi veći za 6,2% i Kapitalni proizvodi veći su za 1,6%.

Prema djelatnostima, desezonirana industrijska proizvodnja u kolovozu 2014. u usporedbi sa srpnjem 2014. u Prerađivačkoj industriji bilježi pad za 6,7% te u Rudarstvu i vađenju bilježi pad za 4,1%, dok u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji bilježi rast za 3,0%.

Na mjesečnoj razini industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji bilježi pad za 23,2% te u Rudarstvu i vađenju bilježi pad za 9,7%, dok je u Prerađivačkoj industriji zadržala istu razinu.

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda u Republici Hrvatskoj na kraju kolovoza 2014. u usporedbi sa zalihama na kraju srpnja 2014. manje su za 5,7%, a u usporedbi sa zalihama na kraju kolovoza 2013. manje su za 4,8%.