U 2015. godini ostvarena je rekordna razina od ukupno 71,6 milijuna turističkih noćenja. Strukturno gledano, to je rezultat ostvarene rekordne razine noćenja stranih turista od 65,8 milijuna noćenja, s obzirom na to da kod domaćih turista nije ostvarena rekordna razina tog pokazatelja…

Deset najznačajnijih emitivnih tržišta u strukturi noćenja stranih turista već tri godine čine turisti iz istih zemalja: Njemačka, Slovenija, Austrija, Češka, Italija, Poljska, Slovačka, Nizozemska, Ujedinjena Kraljevina i Mađarska. Najveći apsolutni porast broja ostvarenih noćenja u prošloj godini zabilježen je kod turista iz Njemačke (%2B1,02 milijuna, gotovo kao broj noćenja turista iz Švedske), Austrije (%2B498,9 tisuća) i Slovenije (441,8 tisuća). Turisti iz prethodno spomenutih deset zemalja ostvare oko 79 % noćenja stranih turista, s time da samo turisti iz Njemačke, Slovenije i Austrije zajedno ostvare 43 % noćenja stranih turista, što govori u prilog koncentriranosti emitivnog tržišta i negativnim aspektima te ovisnosti.

– Rekordna razina ostvarenih turističkih noćenja u 2015. godini uglavnom je rezultat rekorda postignutog u noćenjima stranih turista iako je ostvaren znatan rast i noćenja domaćih turista, ali ne i rekordna razina, komentar je direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimira Savića.

Također, postoji prostorna koncentriranost hrvatskog turizma. Naime, svake se godine najviše noćenja ostvari u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, koje su u 2015. godini zajedno činile 66 % ukupno ostvarenih noćenja. Poredak tih županija uvijek je bio isti, ali prošle godine, nakon višegodišnje brže dinamike rasta, prvi je put ostvareno više noćenja u Splitsko-dalmatinskoj (13,29 milijuna) nego u Primorsko-goranskoj županiji (13,07 milijuna).

Pored prostorne, u hrvatskom turizmu postoji i vremenska koncentriranost, odnosno najviše noćenja ostvari se u srpnju i kolovozu, pri čemu se samo tijekom ta dva mjeseca ostvari oko 60 % noćenja cijele godine. Pritom u posljednjih nekoliko godina ne dolazi do značajnijih promjena u strukturi ostalih mjeseci i turizam ostaje izuzetno sezonskoga karaktera.

Izuzev emitivnih tržišta, županija i mjeseci, koncentriranost je uočljiva i kod turističkih objekata. Tako je u 2015. godini uobičajeno najviše noćenja ostvareno u privatnom smještaju, hotelima i kampovima koji su zajedno činili 84 % ukupnih noćenja.
Uz sve navedeno te uz rekordnu razinu ostvarenih noćenja, teško je ponoviti jednaku ili bržu dinamiku rasta turističkih noćenja te za ovu godinu očekujemo rast turističkih noćenja od oko 5 %.