Zatvori
Poslovni Puls
03/02/2016

HOROR: Kriza pojela 227 tisuća radnih mjesta!

Broj ukupno zaposlenih osoba smanjen je u prosincu na mjesečnoj i na godišnjoj razini. Naime, od kolovoza 2015. godine kontinuirano se bilježi mjesečni pad broja zaposlenih te je njihov ukupan broj u prosincu pao na 1,307 milijuna što je za 12.280 osoba manje u odnosu na studeni (-0,9%)...

Prosinac je potvrdio i nastavak negativnog trenda u kretanju ukupnog broja zaposlenih na godišnjoj razini gdje je prisutna kontinuirana kontrakcija još od rujna 2009. godine. U prosincu prošle godine u odnosu na isti mjesec 2014. godine broj zaposlenih niži je za 6.117 osoba (-0,5%), dok je u usporedbi s prosincem iz pretkrizne 2008. godine, ukupan broj zaposlenih niži za nešto više od 227 tisuća ili -14,6%, što potvrđuje nastavak nepoželjnih trendova na tržištu rada. Kumulativno, od siječnja do prosinca 2015. godini prosječan broj zaposlenih manji je za 14.549 osoba (-1,1%) u odnosu na prosječan broj zaposlenih u 2014. godini.

U istom promatranom mjesecu, prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ukupan broj osiguranika iznosio je gotovo 1,414 milijuna što je za 12 tisuća osiguranika manje u usporedbi s prethodnim mjesecom. Međutim, iako je u prosincu zabilježen mjesečni pad od 0,8%, na godišnjoj je razini broj osiguranika tj. obveznika plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje porastao za nešto više od 16 tisuća što predstavlja godišnji rast od 1,2%.

Bez obzira na značajne metodološke razlike koje ne dopuštaju usporedivost navedenih podataka DZS-a i HZMO-a, činjenica je da je već peti mjesec zaredom potvrđen trend pada broja zaposlenika/osiguranika na mjesečnoj razini. Važno je naglasiti da su DZS-ovi podaci o broju zaposlenih u pravnim osobama od veljače 2015. godine preliminarni te obuhvaćaju 70% zaposlenih iz svakog odjeljka prema NKD-u (dobiveni istraživanjem tzv. „RAD-1"). Stoga će negativni trendovi u ukupnom broju zaposlenih tj. trenutačna odstupanja na godišnjoj razini biti korigirana tek s objavom konačnih podataka o broju zaposlenih u 2015. godini. Pored navedenog, razlike u broju zaposlenih u pravnim osobama proizlaze i iz različitog statističkog obuhvata te shodno tome podaci HZMO-a ukazuju na nastavak pozitivnih trendova u broju osiguranika na godišnjoj razini i to već deseti mjesec zaredom.

Posljednji podaci za prosinac pokazuju da se u strukturi zaposlenih 84% odnosi na zaposlene u pravnim osobama, dok se na zaposlene u obrtu i slobodnim profesijama odnosi tek 14% od ukupno zaposlenih (ostatak od 2% zaposlenih pripada osiguranicima poljoprivrednicima). Pritom u strukturi zaposlenih u pravnim osobama 18% se odnosi na zaposlene u prerađivačkom sektoru, 16% na zaposlene u trgovini na malo, 10% je zaposlenih u obrazovanju te 9% u djelatnosti javne uprave i obrane; obveznog socijalnog osiguranja. Promatrano prema NKD-u, najznačajniji doprinos smanjenju ukupnog broja zaposlenih u kumulativnom razdoblju od siječnja do prosinca 2015. godine u odnosu na isto razdoblje 2014. godine došao je od pada broja zaposlenih u prerađivačkoj industriji (-0,1%), trgovini na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (-1,0%) te javnoj upravi i obrani; obvezno socijalno osiguranje (-0,6%). Istovremeno, u istom promatranom razdoblju zabilježena je povećana zaposlenost u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (+4,3%), u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (+2,4%) te u obrazovanju (+0,6%).

"Nepoželjna kretanja u zaposlenosti tijekom jesenskih mjeseci očekivana su sezonalna pojava uslijed ponovnog povratka u nezaposlenost većeg broja turističkih radnika. S približavanjem turističke predsezone (Uskršnji blagdani) koji su ove godine nešto ranije, (krajem ožujka), sezonsko zapošljavanje pridonijet će izvjesnim poboljšanjima u kretanju broja zaposlenih osoba", objavili su RBA analitičari.

PODIJELITE OVAJ ČLANAK:
Sva prava pridržana © 2022 PoslovniPuls.com
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram