Zatvori
Poslovni Puls
02/01/2013

Proračun ispred svega: Jučer na snagu stupio europski fiskalni pakt

Prvog siječnja na snagu je stupio europski fiskalni pakt, koji uključuje stroža proračunska pravila za zemlje potpisnice i automatske sankcije za one koje ih krše...

Ugovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u ekonomskoj i monetarnoj politici, poznatiji kao fiskalni pakt, potpisan je 2. ožujka 2012. Budući da nije bilo konsenzusa da se to provede kroz promjene ugovora o EU-u, odlučeno je da se to učini potpisivanjem međuvladina sporazuma. Potpis na ugovor stavilo je 25 zemalja članica, sve osim Velike Britanije i Češke.

Ugovorom je predviđeno da stupa na snagu kada ga ratificira najmanje 12 članica eurozone. Taj uvjet je ispunjen 21. prosinca kada je Finska, kao 12. članica eurozone, predala ratifikacijske instrumente. Fiskalni pakt do sada je ratificiralo ukupno 16 zemalja članica EU-a - 12 članica eurozone: Austrija, Cipar, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Italija, Irska, Njemačka, Portugal, Slovenija i Španjolska te četiri članice izvan eurozone: Danska, Litva, Latvija i Rumunjska.

Prema odredbama fiskalnog pakta, nacionalni proračuni moraju biti uravnoteženi ili u plusu. Strukturni proračunski manjak ne smije prelaziti 0,5 posto BDP-a, a javni dug 60 posto BDP-a.

Zemlje potpisnice sada imaju godinu dana, do 1. siječnja 2014., da odredbe o uravnoteženom proračunu ugrade u svoj pravni poredak, u svoje ustave ili zakone koji imaju ustavnu snagu.

Fiskalni pakt, kao međunarodni ugovor pravno je obvezujući za zemlje potpisnice čija je valuta euro, dok će se na ostale primjenjivati kada uvedu euro, osim ako se same ne izjasne da žele primjenjivati određene odredbe i prije toga. Zemlje potpisnice obvezale su se da će u roku pet godina od stupanja na snagu ugraditi fiskalni pakt u pravni poredak EU-a, europsku pravnu stečevinu, prenosi HRT.

PODIJELITE OVAJ ČLANAK:
Sva prava pridržana © 2022 PoslovniPuls.com
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram