Zatvori
Poslovni Puls
03/10/2018

Istraživanje o organizacijskoj kulturi digitalnih kompanija: Agilnost, fleksibilnost i transparentnost

Konzultantska tvrtka VETTURELLI provela je istraživanje među 30-ak hrvatskih digitalnih kompanija s ciljem dobivanja uvida u dizajn organizacija i principe rada tih tvrtki. Fokus istraživanja je stavljen na organizacijsku kulturu i sustav vrijednosti, interne procese i upravljanje ljudskim resursima, a rezultat su uvidi u modele, metodologije i alate koje digitalne tvrtke koriste u svojim upravljačkim i radnim procesima.

Istraživanje je pokazalo kako su hrvatske digitalne tvrtke agilne, fleksibilne, otvorene za kolaboraciju i transparentne, a veliki fokus posvećuju razvoju i autonomiji zaposlenika, te privlačenju talenata.

Digitalna organizacijska kultura danas je prepoznata kao važan element uspješnog poslovnog modela, a u vremenu kada brojne tvrtke prolaze proces digitalne transformacije, razumijevanje kako funkcioniraju digitalne tvrtke postaje još bitnije.

«Digitalne (native) kompanije razumiju koliko je bitna jaka interna kultura i svjesne su da je ona motor koji omogućuje njihov brzi razvoj te prilagođavanje tržištu i novim tehnologijama. Postalo je uobičajeno da se digitalni poslovni modeli i principi rada uzimaju kao benchmark u definiranju procesa tradicionalnih kompanija» - pojasnila je Sanja Petek Mujačić, partnerica i business transformation konzultant u Vetturelliju.

 

Ključni uvidi iz istraživanja:

  • Prilagođavanje i reagiranje na promjene u okolini, sustav izgrađen oko kupca (customer centric) te fleksibilnost glavni su elementi u upravljanju organizacijama

Kao ključnu karakteristiku vodeći ljudi digitalnih kompanija istaknuli su agilnost i responzivnost organizacije (29,2%), koja označava sposobnost organizacije da osjeti promjene u okolini i odgovori na njih efikasno i efektivno, što se povezuje s upotrebom digitalne tehnologije. Na drugom mjestu ispitanici su naveli otvorenost kolaboraciji (20.1%), a zatim Customer centric model (17%).

Digitalne kompanije su fleksibilne (71%) i izbjegavaju klasičnu shemu vertikalnih struktura. Sanja Petek Mujačić navodi:  “Za razliku od tradicionalnih organizacija, koje svoje poslovanje temelje na dugim fazama istraživanja i razvoja, digitalne organizacije komuniciraju s ciljanom publikom u ranoj fazi, testiraju i plasiraju proizvod na tržište te ga u skladu s povratnim informacijama nadograđuju”.

  • Otvorena komunikacija, jaka kultura i plan razvoja zaposlenika ključni su u upravljanju internim resursima

Vodeći ljudi digitalnih kompanija su na prvom mjestu kao najvažniji interni resurs istaknuli dobru atmosferu i timski duh (83%), zatim rad na zanimljivim i izazovnim projektima (70.1%) te kreativnost (41.7%) kao ključne elemente u izgradnji odnosa sa zaposlenicima (sadašnjim i potencijalnim). Uobičajena praksa je redoviti feedback na rad zaposlenika kod 70% kompanija,  a 60% ispitanika ima razvijen sustav valoriziranja i nagrađivanja zaposlenika za osobni doprinos rada na projektima

  • Jasna vizija i strategija i usklađen sustav vrijednosti čine kulturu snažnijom

Digitalne tvrtke vrlo su aktivne u internoj komunikaciji, njeguju kulturu transparentnosti i otvorenosti. Sa zaposlenicima razgovaraju o ciljevima, vrijednostima i promjenama. Često postoji jasan „interni kodeks ponašanja“ (vrijednosti su definirane kod 86%, a poželjna ponašanja kod 68% ispitanika).

Ovaj uvid u tržište mogao bi potaknuti tradicionalnije hrvatske kompanije na razmišljanje o važnosti organizacijske kulture, kao i njenoj ulozi u procesu digitalne transformacije jer i prema svjetskim istraživanjima čak 62% prepreka uspješnoj transformaciji kompanija dolazi od neusklađene organizacijske kulture i ciljeva.

Digitalna transformacija ne uključuje samo organizacije kojima je upotreba tehnologije ključna za razvoj proizvoda i usluga već se odnosi na sve kompanije koje razumiju važnost prilagođavanju tržištu i  digitalnom dobu. Riječ je o transformaciji koja u prvi plan stavlja čovjeka i njegovu ulogu u procesnim i  tehnološkim promjenama.

«Hrvatske kompanije trebaju potražiti odgovore na pitanja kako promijeniti internu kulturu da postanu poticajne za inovativno razmišljanje, privlačenje i zadržavanje open-minded talenata.  Vizija i kultura potrebne za digitalnu promjenu i transformaciju organizacije ne događaju se same od sebe. Potrebno ih je potaknuti» - zaključila je Sanja Petek Mujačić.

TEME:  
PODIJELITE OVAJ ČLANAK:
POVEZANE OBJAVE:
Sva prava pridržana © 2022 PoslovniPuls.com
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram