Zatvori
Poslovni Puls
15/07/2015

Adris će se fokusirati na ulaganja u turistički i osiguravateljski sektor

Na jučerašnjoj sjednici Glavna skupština Adris grupe dala je suglasnost na Ugovor o kupoprodaji poslovnog udjela u društvu TDR d.o.o., dionica u društvu iNovine d.d., dionica u društvu Opresa d.d. i dionica u društvu Tisak d.d. i njegovih priloga (Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu TDR d.o.o., Ugovora o prijenosu dionica u društvu iNovine d.d., Ugovora o prijenosu dionica u društvu Tisak d.d., dvaju Ugovora o posebnim obvezama Kupca, Ugovora o tranziciji). Ovim ugovorom osigurava se zadržavanje proizvodnje i radnih mjesta u Kanfanaru. Sredstva ostvarena transakcijom upotrijebit će se za daljnje materijalno i vrijednosno jačanje Adris grupe...

Podsjetivši da je Glavna skupština u siječnju ove godine obvezala Upravu TDR-a da razmotri različite strateške opcije za dugoročnu održivost TDR-a, uključujući i prodaju, predsjednik Uprave Adris grupe, Ante Vlahović je, uz ostalo, rekao: „Ovom transakcijom zadržali smo proizvodnju i radna mjesta u Kanfanaru. Sredstvima ostvarenim od transakcije omogućujemo Adrisu daljnja ulaganja (do 2017 više od četiri milijarde kuna!), čime na jedinstven način dovršavamo transformaciju tvrtke. Jedan posao kojemu više nismo mogli dodavati vrijednost ugradili smo, i financijski i vrijednosno, u nove održive poslove u kojima već ostvarujemo zapažene rezultate. To je najbolje jamstvo da, u racionalno-ekonomskom smislu i u ime budućnosti novih naraštaja naših zaposlenika i zajednice u cjelini, podržimo ovu transakciju. Svako drugo rješenje koje ne bi bilo u funkciji dioničara, radnika, lokalne i šire zajednice, meni kao gospodarstveniku i čovjeku ne bi bilo prihvatljivo.“

Obrazlažući prošlogodišnje poslovne rezultate i plan poslovanja za ovu godinu, istaknuto je kako je makroekonomsko okruženje u kojemu Adris grupa posluje i dalje iznimno nepovoljno. "Svjedočimo već šestoj godini krize: Hrvatska se nalazi u proceduri prekomjernog deficita, BDP je za 13 posto niži u usporedbi s 2008. godinom, maloprodaja je niža za 20 posto, a industrijska proizvodnja za 18 posto. Nezaposlenost iznosi rekordnih 20 posto, čime se Hrvatska svrstala na treće mjesto u EU-u, iza Grčke i Španjolske. Nezaposlenost mladih iznosi alarmantnih 50 posto, što znači da gospodarstvo ne može apsorbirati najvitalniji dio stanovništva. Nema naznaka poboljšanja, zbog malog tržišta, niske razine optimizma domaćih potrošača i ulagačke nesigurnosti nema novih investicija. Adrisove tvrtke prisiljene su stoga na snažniji zaokret prema inozemnim tržištima. Adris u svom proizvodno-turističkom segmentu ostvaruje 53 posto prihoda od prodaje roba i usluga na inozemnim tržištima, od čega približno 60 posto na zahtjevnom EU tržištu. U posljednjih šest godina Adris je, unatoč krizi, ostvario prosječnu godišnju stopu rasta izvoza od gotovo sedam posto. U 2014. godini ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 5,48 milijardi kuna, a poslovni prihod iznosio je 4,89 milijardi kuna. Prihod od prodaje robe i usluga iznosio je 4,46 milijardi kuna. Na domaćem tržištu ostvareno je 2,75 milijardi kuna, a na inozemnim 1,71 milijarda kuna. Dobit prije oporezivanja iznosi 402 milijuna kuna, a neto dobit 351 milijun kuna. U rezultat je uključeno i 138 milijuna kuna pripadajućeg negativnog rezultata Croatia osiguranja zbog visokih troškova restrukturiranja."

Nastavak investiranja u turizam

U nastavku Glavne skupštine, Vlahović se osvrnuo na Adrisove poslove u turizmu, marikulturi i osiguranju. Tako je, primjerice, istaknuo da je turistički dio poslovanja Adris grupe u 2014., uz ostalo, obilježila kupnja hotela Hilton Imperial u Dubrovniku. U rujnu je potpisan ugovor kojim je Maistra postala vlasnikom 81,6 posto hotela Hilton Imperial. Ta akvizicija nastavak je strategije rasta i razvoja u najvišem segmentu hotelske ponude i predstavlja iskorak iz Rovinja u prestižnu hrvatsku turističku destinaciju. U 2014. godini Maistra je nastavila investirati i u obnovu i povećanje kvalitete postojećih proizvoda investicijama u vrijednosti od 150 milijuna kuna. Najznačajnija pojedinačna investicija odnosi se na uređenje šetnice i plaže uvale Lone. Osim ulaganja u podizanje kvalitete vlastitih sadržaja, Maistra je usmjerena i na povećanje prepoznatljivosti ponude cijele destinacije Rovinj - Vrsar. Adris grupa je 2005., podsjetio je Vlahović, započela snažan investicijski ciklus u sklopu kojeg je do 2014. godine u turistički dio svoga poslovanja uložila gotovo 3 milijarde kuna, od čega 1,8 milijardi kuna u čvrste objekte, hotele i naselja. U narednom razdoblju Adris će investirati dodatnih 1,4 milijarde kuna u nove proizvode u najvišem segmentu ponude. Time će biti zaokružen investicijski ciklus vrijedan više od četiri milijarde kuna, završetkom kojeg će oko 95 posto hotela biti na razini četiri i pet zvjezdica.

Turistički dio poslovanja Grupe ostvario je 2,97 milijuna noćenja, što predstavlja rezultat na prošlogodišnjoj razini. Ostvaren je rast cijena noćenja od pet posto. Rezultat je to i nove, prepoznatljive ponude u višem cjenovnom segmentu koja je pridonijela prepoznatljivosti i poželjnosti destinacije, što izravno utječe na cijene. U 2014. godini Maistra je ostvarila poslovni prihod u iznosu od 803 milijuna kuna, što je za dvanaest posto više od prošlogodišnjeg, pri čemu su prihodi od prodaje porasli osam posto. Operativna neto dobit iznosila je 99 milijuna kuna.

Cromaris izvozi gotovo 70 posto svojih proizvoda

Govoreći o Cromarisu, vodećem hrvatskom i desetom proizvođaču brancina i orade u svijetu, Vlahović je istaknuo da je u 2014. godini ostvarena prodaja od 5.629 tona, uz rast volumena od 49 posto, rast cijena od 10 posto i rast prihoda od 64 posto u odnosu na 2013. godinu. U izvoz Cromaris plasira 69 posto prodaje. Operativna dobit iz poslovanja je pozitivna i iznosi 16,4 milijuna kuna, neto rezultat prvi put je pozitivan i iznosi 1,2 milijuna kuna. Uz ulaganja u najsuvremenije proizvodne kapacitete i radni kapital, postavljena je i snažna marketinško-prodajna organizacija. Sljedeći je korak povećati prepoznatljivost na međunarodnom tržištu, osobito u Italiji. Marketinška diferencijacija i premiumizacija, odnosno pozicioniranje u najviši segment ponude, način su kako se nametnuti na izuzetno zahtjevnom europskom tržištu. Primjerice, u posljednje četiri godine Cromaris je uspio povećati prosječnu prodajnu cijenu svježe ribe za 34 posto, a u izvozu čak 41 posto. Količina od 5.000 prodanih tona godišnje dostignuta je godinu dana prije nego je to bilo definirano strateškim planom zacrtanim pri osnivanju tvrtke. Dostizanjem pak godišnje prodaje od 10.000 tona, ostvarit će se puni učinci ekonomije obujma, troškovni, ali i marketinško-prodajni. Završetkom investicije u novo mrijestilište i sustav predrasta vrijedne gotovo 150 milijuna kuna, osigurat će se i stabilnost nabave. Osim toga, skratit će se proizvodni ciklus i povećati stupanj preživljavanja, što izravno utječe na snižavanje troškova proizvodnje. Na taj način, Cromaris od „kućnog obrta“ postaje visokotehnološka i vertikalno integrirana tvrtka.

Croatia osiguranje učiniti vodećom regionalnom osiguravateljnom tvrtkom

Osvrnuvši se na Adrisov najnoviji posao - osiguranja, Vlahović je podsjetio da jeCroatia osiguranje najstarija osiguravajuća tvrtka u Hrvatskoj, osnovana 1884. godine. Lider je na hrvatskom tržištu osiguranja s tržišnim udjelom od 29 posto, a prisutna je i na susjednim regionalnim tržištima, u BiH, Srbiji, Kosovu i Makedoniji. Nakon kupnje 39 posto dionica i održane Glavne skupštine u travnju 2014. godine, Adris je u rujnu dokapitalizirao Croatia osiguranje u iznosu od 840 milijuna kuna, čime je svoj vlasnički udio povećao na 66 posto. Ulazak u vlasničku strukturu i preuzimanje upravljanja tvrtkom potvrdilo je već ranije poznate činjenice: stalni gubitak tržišnog udjela i pad premije, manjak transparentnosti u poslovanju, visoku kvotu isplaćenih šteta i neučinkovitu prodajna struktura. Primjerice, samo 23 posto ukupnog broja zaposlenika radilo je u prodaji. U uspješnim tvrtkama u osiguravajućoj djelatnosti u prodaji radi oko tri četvrtine zaposlenih. Organizacija tvrtke obuhvaćala je velik broj potpuno samostalnih podružnica, gotovo neovisnih o matici. To je dovodilo do velike redundancije u organizaciji i neefikasnosti u prodaji. Tvrtka je bila dominantno usmjerena na korporativni sektor s malim tržišnim udjelom u segmentu građanstva. U 2014. godini bili su nužni veliki otpisi zbog „čišćenja“ bilance i očekivano visokih troškova restrukturiranja. Posljedično, gubitak grupe Croatia osiguranja u 2014. godini iznosi 466 milijuna kuna, zbog čega je i konsolidirani rezultat Adris grupe umanjen za 138 milijuna kuna. U 2015. godini tvrtku očekuju brojni izazovi. Potrebno je pokrenuti velik broj projekata kako bi se unaprijedili postojeći proizvodi i postavio sustavan pristup razvoju novih proizvoda. Nužno je dodatno ojačati prodajnu mrežu kroz selekciju i edukaciju novih stručnjaka te izgradnju novog modela nagrađivanja i sustava motivacije. U prodajnom dijelu naglasak je na razvoju novih kanala prodaje, osobito bankovnog kanala. Osim toga, potreban je sustavan pristup naplati potraživanja, centralizacija upravljanja štetama i drugih potpornih funkcija, smanjenje prekobrojne administracije s ciljem da u tri godine 70 posto zaposlenih bude u prodaji. Nužno je i čišćenje ulagačkog portfelja i kvalitetnije upravljanje tvrtkama kćerima uz korištenje sinergija na razini cijele CO grupe. Nakon revitalizacije poslovanja tvrtke matice očekuje se snažan iskorak u regiju s ciljem dovođenja Croatia osiguranja na razinu održivog poslovanja.

Dividenda 10 kuna po dionici, mogućnost isplate izvanredne dividende

U skladu s objavljenim dnevnim redom, nakon što je Glavna skupština usvojila financijska izvješća za 2014. godinu, donijela je i odluku o upotrebi dobiti iz 2014. godine. Ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2014. godinu iznosi 675 milijuna kuna i raspoređuje se u Statutarne rezerve Društva. Iz neraspoređene zadržane dobiti Društva izdvojit će se iznos od 164 milijuna kuna za isplatu dividende, što iznosi deset kuna po dionici. Dividenda će biti isplaćena 28. srpnja 2015. godine, na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 21. srpnja 2015. Obračunati iznos dividende na vlastite dionice zadržava se u neraspoređenoj dobiti. Govoreći pak o dividendnoj politici, Vlahović je istaknuo da je od 1994. ostvaren prosječni godišnji prinos od 27 posto po dionici, te najavio mogućnost isplate izvanredne dividende i stalni rast dividende u sljedećim godinama. Istaknuo je također da će i sam ulagati u dionice tvrtke jer, kako kaže, „vjerujem u održivost Adris grupe i njeno daljnje vrijednosno i materijalno snaženje“.

Uprava Adris grupe Glavnu je skupštinu izvijestila i o rezultatima Programa raspolaganja vlastitim dionicama kojim nastavlja jedinstvenu i korisnu tradiciju sudjelovanja zaposlenika u vlasništvu tvrtke. Adris grupa, 25 godina nakon privatizacije TDR-a, sadašnjim naraštajima zaposlenika omogućuje sudjelovanje u vlasništvu kompanije. Nastavak je to nadasve korisnog iskustva - da oni koji stvaraju vrijednost imaju mogućnost sudjelovanja u odlučivanja o toj vrijednosti.

Dioničari su upoznati da je Adris grupa 06. srpnja 2015. godine započela sklapati Ugovore o kupoprodaji dionica s radnicima Društva i radnicima povezanih društava. Time će Adris otpustiti ukupno 451.413 vlastitih dionica roda ADRS-R-A, što predstavlja 4,69 posto svih dionica toga roda i 26.891 vlastitih dionica roda ADRS-P-A, što predstavlja 0,39 posto dionica tog roda, odnosno ukupno 2,91 posto temeljnog kapitala Društva.

PODIJELITE OVAJ ČLANAK:
Sva prava pridržana © 2022 PoslovniPuls.com
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram