Zatvori
Poslovni Puls
02/07/2015

HGK: Hrvatski javni dug na zabrinjavajućoj razini

Tendencija visokoga rasta duga opće države nastavljena je i u ožujku tijekom kojeg je dug povećan za 7,7 milijardi kuna. Na godišnjoj je razini dug povećan za 20,8 milijardi kuna ili za 7,8 %, što je najviša godišnja stopa rasta u posljednjih pet mjeseci...

Time je u prvom kvartalu ove godine javni dug povećan za 8,9 milijardi kuna, pri čemu je glavnina prirasta duga zabilježena na inozemnom tržištu. Naime, početkom ožujka država je izdala inozemnu obveznicu u iznosu od 1,5 milijardi eura na rok od deset godina uz kamatnu stopu od 3 %. Riječ je o, za Hrvatsku relativno povoljnom, zaduženju, ali su se u okolnostima provedbe ekspanzivne monetarne politike usporedive zemlje zaduživale još povoljnije. Ipak, u odnosu na dospjelu obveznicu iz siječnja ove godine, prema kojoj se plaćala kamata od 6,5 % te domaću obveznicu koja dospijeva sredinom srpnja s kamatom od 4,25 % kao i domaću obveznicu s dospijećem sredinom prosinca ove godine s kamatom od 5,25 %, novom se obveznicom praktički restrukturira dio obveza države pod povoljnijim i prihvatljivijim uvjetima.

Uz rast zaduženosti opće države dugoročnim vrijednosnim papirima (3,4 milijarde kuna na domaćem i 7,2 milijarde kuna na inozemnom tržištu), u prvom kvartalu ove godine povećan je i dug po uzetim kreditima za 0,9 milijardi kuna, dok je istodobno smanjen kratkoročni dug (za 2,5 milijardi kuna). To potvrđuje činjenicu da se nastavlja rast javnoga duga kao posljedica potrebe financiranja i nadalje visokoga proračunskog manjka za koji se očekuje da će se ove godine kretati na razini od oko 5 % BDP-a. Stoga središnja država, odnosno državni proračun, ostaje glavni nositelj zaduživanja i na nju se trenutno odnosi 98,2 % ukupnoga javnoga duga. Istodobno na lokalnu državu otpada 1,8 % javnoga duga, dok je dug fondova socijalne sigurnosti u tim relacijama praktički zanemariv. U takvim je okolnostima u odnosu na kraj 2008. godine udio duga središnje države u ukupnom dugu povećan za 3,9 postotnih bodova.

Iznos javnoga duga od 288,5 milijardi kuna na kraju ožujka znači da je njegov udio u BDP-u narastao do razine od 87,7 %. Nastavak takvih tendencija kretanja javnoga duga dovest će do kraja godine do zabrinjavajućih 90 % BDP-a, što je izuzetno visoka razina za zemlju relativno niskog stupnja razvijenosti. Riječ je o dugoročno neodrživoj razini duga koja sa sobom nosi visoke rizike u vezi s izglednim povećanjem razine kamatnih stopa te moguće međuvalutarne promjene na svjetskom tržištu. Iako je to još daleko od situacije u kojoj se nalazi Grčka (u kojoj je krajem prošle godine javni dug dosegao 177,1 % BDP-a), tendencije kretanja jasno upozoravaju na posljedice neprovođenja strukturnih reformi i zanemarivanja potrebe provedbe fiskalne konsolidacije. Usto, pri trenutno stagnantnom gospodarskom rastu i predvidivo niskim stopama rasta u narednim godinama, i uz smanjivanje proračunskog deficita, nastavit će se rast javnog duga zbog efekta tzv. „grude snijega“. Stoga ostaje hitna potreba ubrzanja provedbe strukturnih reformi koje bi, s jedne strane, omogućile održivo smanjenje proračunskog deficita te, s druge strane, podigle potencijalnu stopu rasta, što bi omogućilo zaustavljanje rasta i potom opadanje udjela javnog duga u BDP-u.

Komentar direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimira Savića:„Iznos javnoga duga dosegao je krajem ožujka 288,5 milijardi kuna, čime je njegov udio u BDP-u narastao na razinu od 87,7 %. Nastavak takvih tendencija kretanja javnoga duga doveo bi do kraja godine do zabrinjavajućih 90 % udjela u BDP-u. Riječ je o dugoročno neodrživom trendu koji sa sobom nosi visoke rizike u vezi s izglednim povećanjem razine kamatnih stopa.“

TEME:  
PODIJELITE OVAJ ČLANAK:
Sva prava pridržana © 2022 PoslovniPuls.com
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram