Zatvori
Poslovni Puls
11/06/2015

HGK ukinula obvezu plaćanja članarine za j.d.o.o. tvrtke

Na 11. sjednici Skupštine Hrvatske gospodarske komore, održanoj u četvrtak, 11. lipnja u HGK, predstavljene su racionalizacija poslovanja, povećanje učinkovitosti te nove usluge HGK koje su provedene tijekom prve godine mandata novog predsjednika...

Uvažavajući Odluku Vlade RH (Odluka VRH od 23. travnja 2015. godine) donesena je i izmjena Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore, kojom se do kraja 2015. godine oslobađaju plaćanja članarina jednostavna društva s ograničenom odgovornošću ( j. d. o. o.) te članice nad kojima je pokrenut postupak likvidacije ili stečaja. U ukupnom zaduženju na godišnjoj razini financijski učinci ove Odluke iznose okvirnih 10% od ukupne zaduženosti prema osnovi članarine, u skladu s Odlukom Vlade RH.

Kako bi ostvarile pravo na oslobađanje plaćanja članarine u 2015. godini, članice HGK nad kojima je pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije moraju podnijeti zahtjev Hrvatskoj gospodarskoj komori za oslobođenje od plaćanja članarine, zbog stečaja trgovačkog društva odnosno likvidacije, koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje (stečajni upravitelj odnosno likvidator) te dostaviti preslike Rješenja trgovačkog suda o otvaranju stečajnog postupka odnosno postupka likvidacije.

„Prva faza restrukturiranja Hrvatske gospodarske komore, koja je trajala godinu dana, završena je. Slijedi uvođenje proaktivne poslovne politike kojom je nužno osigurati održivi rast i razvoj gospodarske komore kao gospodarskog servisa koji će individualiziranim pristupom prenijeti najbolje prakse hrvatskom gospodarstvu“, istaknuo je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović na današnjoj skupštini HGK. „Dio proaktivnog pristupa već je vidljiv i nove su usluge već zaživjele – od dodjele vaučera poduzetnicima za EU fondove, preko projekta Poduzetnik-izvoznik, novog mjesta za objavu tendera, do mobilnih timova“, istaknuo je Burilović.

Skupština HGK prihvatila je izvješće o poslovanju HGK u 2014., prema kojemu je vrijednost prihoda realiziranih u 2014. godini 154,89 milijuna kuna, što je 32 posto ili za 72,99 milijuna kuna manje nego 2013. godini. Glavni razlog smanjenja prihoda jest ukidanje doprinosa i smanjenje članarina.

HGK je, kako je istaknuto na Skupštini, svoje poslovanje u potpunosti prilagodila novonastalim okolnostima, nastojeći ustrajno racionalizirati poslovne procese, što će rezultirati daljnjim smanjenjem rashoda. Ukupni rashodi poslovanja iznose 159,62 milijuna kuna, što je u apsolutnom iznosu smanjenje za 29,4 posto ili 66,6 milijuna kuna u odnosu na 2013. godinu. Čišćenje bilance tijekom 2014. godine rezultiralo je povećanjem ostalih rashoda. No, bilo ga je potrebno napraviti kako bi se prvi put u potpunosti transparentno prikazalo stvarno stanje imovine Hrvatske gospodarske komore, poručuju iz HGK.

Od ukupno 23,4 milijuna kuna ostalih rashoda, najviše, odnosno 18,66 milijuna kuna, čine otpisana potraživanja, i to ponajviše, čak 16,4 milijuna kuna, potraživanja od Komercijalne banke. Preostali iznos odnosi se na otpise potraživanja od kupaca, vrijednosno usklađenje umjetničkih djela te otpis vrijednosti otuđene i rashodovane dugotrajne imovine. Stoga je, na temelju razlike prihoda nad ukupnim rashodima zbog navedenog „čišćenja bilance“, ostvaren minus od 41,18 milijuna kuna.

Skupština HGK izviještena je i o obavljenom popisu imovine. HGK posjeduje velik broj umjetničkih dijela koje je zbog specifičnosti trebalo katalogizirati, zbog čega su u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti angažirani stručnjaci, a imenovana je i posebna Komisija. Nakon popisa imovine i katalogiziranja umjetnina utvrđeno je stvarno stanje koje je uspoređeno s knjigovodstvenim, što je rezultiralo manjkovima i viškovima. Povjerenstvo je utvrdilo manjak umjetnina u nabavnoj vrijednosti 329.758,94 kune ali i istovremeno višak umjetnina procijenjene tržišne vrijednosti 457.550,00 kuna. Zbog utvrđenih manjkova imovine, HGK će pokrenuti odgovarajuće postupke, stoji u

TEME:  
PODIJELITE OVAJ ČLANAK:
Sva prava pridržana © 2022 PoslovniPuls.com
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram