Prvi rezultati Državnog zavoda za statistiku prema kalendarski prilagođenim podacima ukazuju da je promet u trgovini na malo tijekom listopada realno porastao skromnih 0,3% godišnje…

Obzirom na izostanak inflatornih pritisaka u većini kategorija potrošnje nominalna stopa zabilježila je pad od 0,3% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Prema desezoniranim podacima na mjesečnoj razini nije bilo odstupanja od uobičajenog smanjenja prometa pa je trgovina na malo u odnosu na rujan niža za 0,7% realno odnosno 0,6% nominalno.

Listopadski podaci na godišnjoj razini potvrđuju očekivanja da je trgovina na malo dosegnula svoje minimalne razine te da se kreće na oko 17 posto nižoj razini u usporedbi s predkriznom 2008. uz slabe potencijale značajnijeg oporavka. Naime, uvelike ovisan o kretanjima na tržištu rada, promet u trgovini na malo je uglavnom usmjeren na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba (specijalizirane i nespecijalizirane prodavaonice pretežno živežnim namjernicama). Stagnaciji prometa u realnim iznosima doprinosi i izostanak inflatornih pritisaka. S druge strane, pozitivan doprinos na godišnjoj razini trgovini na malo zasigurno je došao od razmjerno snažne prodaje novih automobila tijekom promatranog mjeseca, ali i godišnjeg rasta fizičkih pokazatelja u turizmu (dolasci i noćenja turista). U suprotnom smjeru, osobito u realnim iznosima, očekujemo utjecaj u kategoriji goriva i maziva što je posljedica manje potrošnje, ali i nižih cijena naftnih derivata. Konačni podaci DZS-a najavljeni su za 11. prosinca.

“Uz slabe izglede gospodarskog oporavka te produljenja negativnih trendova na tržištu rada negativan doprinos prometu u trgovini na malo i dalje će dolaziti od visoke razine potrošačkog pesimizma. Na razini cijele 2014. očekujemo stagnaciju prometa u trgovini na malo u odnosu na 2013. godinu”, stoji uz objavi analitičara Raiffeisenbanka.