Zatvori
Foto: Lena Balk / Unsplash
PoslovniPuls
27/02/2023

Evo kako izgledaju hrvatske plaće u usporedbi sa zemljama okruženja

Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj je, u prosincu 2022. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome s rastom od 9,3% na godišnjoj razini (-3,4% realno) i padom od 0,3% u odnosu na mjesec ranije (realno je ostala na istoj razini u odnosu na studeni 2022.) iznosila 10.748 kuna. 

Na godišnjoj razini prosječna bruto plaća u 2022. iznosila je 10.400 kuna te je nominalno bila viša za 8,3% u odnosu na prethodnu godinu dok je na realnoj razini bila niža za 2,3%.

Prema posljednjim dostupnim podacima WIIW Instituta (The Vienna Institute for International Economic Studies) za prvih devet mjeseci 2022., prosječna bruto plaća u Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do rujna iznosila je 1.375 eura. Hrvatska se tako našla u gornjem dijelu ljestvice prema visini prosječne bruto plaće, ispod Slovenije gdje je prosječna bruto plaća u istom razdoblju iznosila u prosjeku 1.984 eura, Češke (1.596 eura) te Poljske (1.393 eura). U usporedbi s ostalim zemljama u okruženju, iza Hrvatske su Mađarska (1.314 eura), Rumunjska (1.281 eura), Slovačka (1.266 eura), te Bugarska (873 eura) dok je na samom začelju Srbija (862 eura). Međutim, važno je naglasiti da dinamički prikaz kroz razdoblje od početka 2009. godine ukazuje na razmjerno snažniji trend rasta prosječnih bruto plaća kod usporedivih zemalja dok istovremeno prosječna bruto plaća u Hrvatskoj pokazuje poprilično skromnu dinamiku godišnjeg rasta. Dakako, snažni inflatorni pritisci koji su prisutni od posljednjeg tromjesečja 2021. uvjetuju i dinamiku kretanja prosječnih plaća u realnom izrazu, utječući tako i na realni raspoloživi dohodak.

U većini promatranih zemalja iz okruženja visoke, uglavnom dvoznamenkaste, stope rasta potrošačkih cijena nadmašile su rast prosječnih bruto plaća tako da su one u realnom izrazu, u prvih devet mjeseci 2022., zabilježile pad. Izuzetak je jedino Srbija gdje je prosječan nominalan rast bruto plaće u razdoblju siječanj-rujan 2022. (+14% godišnje) nadmašio prosječnu inflaciju u istom razdoblju (+10,9% godišnje), pa je posljedično realan rast iznosio 3,1%.

Posljednji podaci Eurostata (koji se periodično objavljuju dva puta godišnje) pokazuju da je minimalna bruto plaća obračunata u drugoj polovici 2022. u Hrvatskoj iznosila 622,5 eura. Očekivano, značajno viša minimalna bruto plaća zabilježena je u Sloveniji (1.074 eura), Češkoj (655 eura), Slovačkoj (646 eura) i Poljskoj (642 eura). Usporedive zemlje u okruženju koje su imale nižu minimalnu bruto plaću jesu: Rumunjska (516 eura), Mađarska (504 eura) i Bugarska (363 eura). Pritom vrijedi istaknuti, prema posljednjim dostupnim podacima Eurostata za 2021. godinu, da minimalna bruto plaća u Hrvatskoj čini svega 44,9% udjela u prosječnoj bruto plaći. Viši udio od Hrvatske imaju Poljska (50%) i Slovenija (51,9%) dok ostale zemlje u okruženju imaju niži udio minimalne bruto plaće u ukupnoj prosječnoj bruto plaći.

"U trenutnoj geopolitičkoj situaciji koju obilježavaju visoke stope inflacije i rastući troškovi života, u Hrvatskoj, kao i u zemljama u okruženju, visoka i ustrajna inflacija nastavlja iz mjeseca u mjesec umanjivati realnu vrijednost plaća unatoč pozitivnoj nominalnoj dinamici godišnjeg rasta. S druge strane razmjerno snažan nominalan rast plaća podržan je sve izraženijim zahtjevima za rastom plaća i u privatnom i u javnom sektoru. U istom smjeru djeluje i činjenica da u određenim djelatnostima nedostaje radne snage, dok Hrvatska dinamikom rasta plaća još uvijek zaostaje za zemljama u okruženju", stoji u komentaru RBA analitičara.

PODIJELITE OVAJ ČLANAK:
Sva prava pridržana © 2022 PoslovniPuls.com
cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram