Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2018. iznosila je 6 276 kuna, što je nominalno i realno niže za 1,2% u odnosu na svibanj 2018, donosi nam državni zavod za statistiku.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2018. iznosila je 8 508 kuna, što je nominalno i realno niže za 1,3% u odnosu na svibanj 2018.

Najviša prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za lipanj 2018. isplaćena je u djelatnosti Vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 11 241 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Ostale osobne uslužne djelatnosti, u iznosu od 4 027 kuna.

 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za lipanj 2018. isplaćena je u djelatnosti Vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 17 277 kuna

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za lipanj 2018. isplaćena je u djelatnosti Vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 17 277 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 4 879 kuna.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2018. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,5%, a realno za 2,1%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2018. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 5,3%, a realno za 2,8%.

Za razdoblje od siječnja do lipnja 2018. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 6 237 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2017. nominalno više za 4,6%, a realno za 3,2%.

Za razdoblje od siječnja do lipnja 2018. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 8 443 kune, što je u odnosu na isto razdoblje 2017. nominalno više za 5,4%, a realno za 3,9%.

 

U lipnju 2018. bilo je 168 plaćenih sati, što je za 7,7% manje nego u prethodnome mjesecu

U lipnju 2018. bilo je 168 plaćenih sati, što je za 7,7% manje nego u prethodnome mjesecu. Najveći broj plaćenih sati ostvaren je u djelatnosti Vodni prijevoz (177), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnostima socijalne skrbi bez smještaja (150).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za lipanj 2018. iznosila je 37,38 kuna, što je u odnosu na svibanj 2018. više za 7,1%, a u odnosu na lipanj prethodne godine za 8,9%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za lipanj 2018. iznosila je 50,67 kuna, što je u odnosu na svibanj 2018. više za 7%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 9,7%.