Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) raspisala je novo javno nadmetanje za izradu tri nove društveno korisne aplikacije u sklopu vlastitog Programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima. Ideje za aplikacije su prethodno odabrane javnim pozivom, uzimajući u obzir kriterije izvedivosti, procjene troška za realizaciju pojedine ideje te izravne i neizravne koristi za građane. Procjena vrijednosti ugovora je 4,28 milijuna kuna…

Natječaj je objavljen za izradu sljedeće tri aplikacije:

ePomagala – Aplikacija za praćenje procesa ostvarivanja prava na zdravstvena pomagala, koja će osigurati integraciju informacijskih sustava za propisivanje, odobravanje i preuzimanje/isporuku pomagala u jedan središnji sustav, čime bi se osigurao brži i kvalitetniji protok informacija, pružile povratne informacije liječnicima o vrstama dostupnih pomagala, statusu odobrenja pomagala za njihovog pacijenta i/ili statusu preuzimanja pomagala. Osiguranicima bi se pružila dodana vrijednost bržeg i lakšeg ostvarenja prava na pomagalo, a ugovorne tvrtke za isporuku pomagala bi znale u realnom vremenu koje pomagalo ide kojem osiguraniku.

Praćenje zdravstvenog stanja kroničnih pacijenata mobilnim tehnologijama – U svrhu poboljšanja kvalitete života kroničnih, palijativnih bolesnika i bolesnika sa posebnim potrebama te dostupnosti zdravstvene skrbi neovisno o mjestu boravka neophodno je praćenje stanja bolesnika mobilnim tehnologijama, edukacija o bolesti i načinima upravljanja bolesti te pravovremeno reagiranje zdravstvenih institucija na promjenu stanja. Aplikacija će zdravstvenim djelatnicima omogućiti izvoditi udaljena mjerenja na pacijentima, prijenos rezultata širokopojasnom mrežom, trajnu i sigurnu pohranu mjerenja i podataka te trenutnu prezentaciju mjerenja i podataka liječnicima.

Interaktivna baza podataka opasnih tvari – Aplikacija koja će na jednom mjestu objedinjavati sve dostupne informacije, zakonske propise, edukativne podloge, vježbe, intervencije, baze tvrtki i osoba, zaštitne i sanacijske opreme o opasnim tvarima na hrvatskom i nizu svjetskih jezika. Također će sadržavati iskustva interventnih postrojbi na nesrećama s opasnim tvarima, koje će uređivati eminentni hrvatski i svjetski stručnjaci. Na jednom mjestu na pregledan i brz način dat će se pristup za unos i pregled baza podataka o opasnim tvarima stručnjacima/interventnim vatrogasnim postrojbama (izrada enciklopedije opasnih tvari s njihovim karakteristikama, slike i filmovi događaja, scenarije vježbi, utvrđivanje potrebne zaštitne opreme, vrste osposobljavanja itd.). Građanstvu će se dati upute za svakodnevno korištenje opasnih tvari u određenim područjima rada.

Natječaj je otvoren za sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, a krajnji rok za dostavu ponuda je 16. rujan 2014.