Kao trenera perspektivnog nogometnog tima “Varsity Soccer” na Ryerson fakultetu, dr. Ivana Josepha često pitaju što je najvažnije za uspjeh: brzina, snaga ili vještina? Odgovor dr. Josepha uvijek je isti, a to je – samopouzdanje, kako na terenu tako i u životu.