Imamo podatke: Evo kako su ruski turisti izgubili interes za odmor u Hrvatskoj

Ruse sve manje zanima ljetovanje u drugim zemljama. Na temelju podataka sa Yandex tražilice vidjet ćemo da u zadnjih godinu dana dolazi do smanjenja zanimanja za ljetovanje za jedne od najpopularnijih destinacija, kao i poseban osvrt na podatke za Hrvatsku...

Podaci će biti predstavljeni grafovima na osnovu kojih će se moći izvršiti usporedba. Crte na grafovima predstavljaju prosječni mjesečni volumen pretraga za određene upite na najvećoj tražilici u Rusiji – Yandexu. Upite koje smo testirali su oni upiti koji se prema našem višegodišnjem iskustvu najviše traže za travel segment. Među ostalim upiti su vezani za „odmor“, „hotele“, „booking“ i slično.

Krenimo prvo da podacima za Grčku i Španjolsku. Na donjoj slici možemo vidjeti usporedbu 2013 godine sa 2014 godinom. Kao što se vidi, dolazi do vidljivog smanjenja pretraga u 2014 godini. Prije svega je to vidljivo u vremenu od svibnja do kraja srpnja.

grcka

Donja slika pokazuje podatke za Crnu Goru i Cipar. Treba napomenuti da se u slučaju ruskih korisnika ovdje radi o popularnim destinacijama za ljetovanje kao i za „kupovinu“ nekretnina. Na grafu se vidi malo manji pad nego u slučaju Grčke i Španjolske ali je ipak uočljiv. Najveći pad je u vremenu od lipnja do kraja kolovoza.

CGCipar

Sljedeći graf pokazuje podatke za Italiju i Bugarsku. U ovom slučaju treba imati na umu da ruski korisnici u pravilu pretražuju upite vezane za ove zemlje na bazi cijele godine – ne samo za ljetovanja već i za zimovanje. Zbog toga se može vidjeti posebni pad u zadnjih 6 mjeseci 2014 godine. Drugim riječima, korisnici su smanjili svoje zanimanje i za zimovanje a ne samo za ljetovanje.

Italija-Bugarska

Hrvatska je prikazana na donjem grafu. Ovdje je vrlo uočljivo koliko je manji volumen pretraga vezanih za Hrvatsku. Treba imati na umu da je Hrvatska uvele vize za Rusiju u srpnju 2013 godine – ovo je sigurno utjecalo i na smanjenje posjeta, tj. pretraga vezanih za ljetovanje. Ako bi gledali samo usporedbu srpnja 2013 i 2014 godine onda bi mogli reći da imamo približno smanjenje za 50%.

Hrvatska

Da ne bude ipak sve crno su se pobrinule Egipat i Turska. U njihovom slučaju se radi o jednim od najpopularnijih destinacija za ruske korisnike. Na samom grafu se vidi da nemamo smanjenja pretraga (napomena: upiti za ove destinacije se pretražuju na bazi cijele godine).

EGipat-Turska

Zašto je uopće došlo do generalnog smanjenja? Ne možemo reći zasigurno ali vrlo vjerojatno su na ove pokazatelje utjecali i geopolitički događaji čiji je najveći rezultat bio smanjenje vrijednosti rublje. U slučaju Hrvatske sigurno je utjecalo i uvođenje viza.

//Tekst uz dopuštenje prenesen s EscapeStudio.hr