Već 15 godina, Ken Kocienda glavni je softver inženjer na originalnom iPhone, iPad i prvom safari web pretraživaču. Radeći rame uz rame sa Steve Jobosom, Kocienda je imao izravan uvid u najkreativniji poduzetnički um našeg vremena.

On u svojoj knjizi navodi nekoliko koraka koji su važni svima onima koji moraju održati prezentaciju. Steve Jobs kao najuspješniji prezentator bio mu je idealna inspiracija i primjer.

  1. Preradite svaki slajd, svaku rečenicu i svaki pokret

Jobs je metodički internalizirao materijal napisan na slajdu. Prema Kociendi, „Steve je promišljao kakvo značenje za njega ima svaka rečenica i što bi one mogle značiti publici. Radio je na brzini, koristeći svoj glas, tijelo i pokrete kako bi upotpunio riječi.“

Prezentacije Apple-a nisu bile ni približno kao prezentacije ostalih tvrtki. Koristeći minimalno teksta, dosta fotografija i fraza od samo nekoliko riječi Jobs je odlično prenosio željenu poruku. Za publiku, minimalizam je i više nego poželjan. Dok za govornika je potrebno nekoliko sati vježbe kako bi znao što će i kako reći.

  1. Ponavljajte prezentaciju naglas

Jobs je vježbao kao da se prezentacija odvija u tom trenutku. Mijenjao bi ton glasa ovisno o tome o čemu priča, koristio je značajne pokrete kao da prezentira pred tisuću ljudi i ulagao dosta energije kako bi najbolje prenio misao na publiku. Vježbanje i izgovaranje naglas čak i kada nema nikoga oko vas vrlo je učinkovita tehnika za što bolje održavanje prezentacije.

  1. Tražite povratnu informaciju prilikom svakog koraka izvedbe

Steve Jobs je uvijek tražio povratnu informaciju svog izvršnog tima kako bi svaki slajd i svaku rečenicu učinio još boljom. Nakon saslušanih komentara, Jobs bi nastavio sa svojom vježbom i ponovo se uživio u trenutak prezentiranja. On je bio kao glumac na filmskom setu, vježbajući iznova i iznova dok nije uvježbao onako kako je to zamislio.

  1. Zadržite pozitivno raspoloženje

Jobs je znao kada je potrebno napetost za vrijeme prezentacije razbiti malom dozom dobrog humora. Kocienda u svojoj knjizi navodi kako se za Jobsa znalo da može biti i živahan i smiješan, uvijek je bio izravan i znao što želi reći.

Steve Jobs je jednostavno znao procijeniti važnost javnog govora čineći tako svoje prezentacije više kazališnim izvedbama, a poslovne prezentacije jednim od oblika umjetnosti.