Glavni cilj automatizacije u svim segmentima života jest napraviti korak naprijed u performansu  pomoću automatiziranih uređaja (ili strojeva) umjesto postojećih načina obavljanja aktivnosti. Drugim riječima, automatizacijom se pokušava ostvariti napredak. Nadalje, automatizacija podrazumijeva zamjenu ljudskog rada i često predstavlja izravnu imitaciju potencijala ljudskog tijela i uma.

Kako bi se postigla najveća učinkovitost automatizacije, prije izrade projekta uvođenja automatizacije potrebno je uspostaviti ključne pokazatelje uspješnosti (KPI-eve) koji se moraju temeljiti na:

  • Učinkovitosti sa stajališta klijenta – glas kupaca (eng. Voice-of-Customer (VOC))
  • Učinkovitosti s poslovnog stajališta – poslovne mogućnosti (eng. Voice-of-Business (VOB))

Najveća vještina je uspostavljanje ravnoteže u praćenju „VOC“ i „VOB“. Pažljivo odabranii kriteriji učinkovitosti (KPI-evi) omogućuavaju predviđanje krajnjeg rezultata i poduzimanje korektivnih koraka u tijeku implementacije.

Odgovoran voditelj projekta automatizacije vodit će računa o tri kriterija:

  1. Racionalnost (“Cost-benefit”)
  2. Učinkovitost (pozitivan trend KPI-eva)
  3. Prilagodljivost (specifičnoj optimalnoj organizaciji)

U slučaju profesionalne implementacije navedenih triju kriterija, voditelj projekta treba imati potpunu projekciju rezultata uvođenja automatizacije čak i prije nego što cijeli proces postane rutinski.