Još je Konfucije prepoznao vrijednost povijesti kazavši: „Proučavajte prošlost ako želite oblikovati budućnost“.

Povijest nam omogućava ne samo da bolje razumijemo današnji svijet koji je oblikovan prošlim događajima, već nam pruža i vrijedne lekcije za budućnost.

Interes za proučavanje povijesti biznisa po prvi put se javlja u SAD-u početkom 20. stoljeća. Pored razvoja poslovnih sustava, tvrtki i poduzetnika,  u središtu zanimanja povjesničara biznisa od samih početaka bila je i njihova interakciju s političkim, ekonomskim i društvenim okruženjem.

Osim za struku, povijest biznisa danas ima veliku vrijednost i za poslovni svijet, koji proučavanje evolucije biznisa smatra širom strategijom za nošenje s aktualnim i budućim poslovnim izazovima.

No, koji su to sve načini na koje povijest doprinosi boljem razumijevanju današnje poslovne realnosti i kreiranju svjetlije budućnost?

Povijest podučava ne samo o prošlosti, već o sadašnjosti i budućnosti.  

Upoznavanjem s ekonomskim, društvenim i političkim prilikama u kojima se biznis stoljećima razvijao, vodi do boljeg razumijevanja temelja modernog poslovanja i njegova budućeg razvoja. Ujedno nudi vrijedne spoznaje koje omogućavaju današnjim biznismenima da izbjegnu pogreške iz prošlosti, pronađu rješenja za poslovne nedoumice ili pak inspiraciju za buduće poslovne pothvate.

Povijest pomaže izgraditi kompleksne vještine

U suvremenom svijetu koji je izložen stalnim i brzim promjenama, proučavanje povijesti biznisa omogućava  poduzetnicima da učenjem na povijesnim uspjesima i pogreškama svojih prethodnika ojačaju svoje kritičko razmišljanje i moć prosuđivanja kako bi prepoznali prilike, ali i prepreke koje ih očekuju iza poslovnog ugla ili na horizontu.

Povijest podučava i humanističkim vrijednostima

Od samih začetaka, biznis je kroz rađanje novih civilizacijskih ideja, i poticanjem tehnološkog i kulturnog razvoja, imao važnu ulogu u oblikovanju ljudskog društva.  U današnje vrijeme kada se sve češće susrećemo sa stajalištem da je profit tek sredstvo, a razlika koju činiš u društvu cilj, povijest može služiti kao vrelo inspiracije za društveno odgovorno poslovanje i poticaj biznismenima da budu kreatori boljeg svijeta.