Odredbom Zakona o radu svim poslodavcima je propisana obveza vođenja evidencije o radnicima i njihovom radnom vremenu…

Posljednja izmjena Pravilnika o vođenju evidencija stupila je na snagu 1. rujna 2017. godine s ciljem uštede vremena poslodavcima prilikom popunjavanja istih. Evidencije o radnicima i radnom vremenu i dalje trebaju biti vođene uredno, razumljivo i ažurno.

Pritom poduzetnici samostalno odlučuju o načinu njihovog popunjavanja (pisani ili elektronički oblik).

Aplikacija koja je u potpunosti usklađena sa najnovijim pravilnikom o vođenju evidencija o radnicima i radnom vremenu je softCRM tvrtke Softwise.

softCRM je namijenjen mikro, malim i srednjim tvrtkama, obrtima i organizacijama koje trebaju poslovnu aplikaciju usklađenu sa zakonskim normama, a koja će olakšati i pojednostavniti poslovanje te omogućiti vođenje zakonski propisanih evidencija.

Vođenje kompletnog poslovanja i generiranje poslovnih dokumenata od izlaznih računa, putnih i radnih naloga, korisničke i projektne dokumentacije, ponude, otpremnice i dr. na jednom mjestu moguće je korištenjem softCRM aplikacije. Za ažurnu evidenciju o radnom vremenu potrebno je evidentirati kroz aplikaciju prekovremene sate, noćne smjene, rad vikendom i praznicima, ukupne dane bolovanja, službene i privatne izostanke.

Radnici kroz aplikaciju mogu poslati zahtjev za odsustvo, npr. kada žele na godišnji odmor, zahtjev za odsustvo odobrava uprava ili djelatnik koji ima ovlasti za to. Opcija je da se evidencija radnog vremena kroz softCRM aplikaciju voditi i pomoću automatskog generiranja radnog vremena (npr. od 8:00-16:00 sati), a pritom se uzimaju u obzir sve evidentirane odsutnosti.

Također je kroz aplikaciju moguće automatsko generiranje radnog vremena kroz prijave i odjave radnika pomoću kartica, vanjskog uređaja za identifikaciju zaposlenika, beskontaktnim karticama te putem korisničkog imena i lozinke sa računala ili mobilnih uređaja.

Najveća prednost vođenja evidencije o radnicima i njihovom radnom vremenu kroz aplikaciju je njezina dostupnost i sigurnost podataka na jednom mjestu. Poslodavac nije vezan za jedno računalo već aplikaciji može pristupiti sa bilo kojeg računala i na taj način dopuniti, pregledati i ispisati potrebne evidencije.

Aplikacija softCRM omogućava besplatno testiranje u periodu od 30 dana sa svim raspoloživim mogućnostima. Prilikom testiranja poslodavac dobiva kvalitetnu informaciju što sve aplikacija posjeduje, na koji način funkcionira te da li bi se uklapa u njegovo poslovanje.

Za vođenje poslovanja u skladu sa zakonskim normama REGISTRIRAJTE SE za korisnički račun softCRM aplikacije.