Hrvatska je u prošloj godini zabilježila trend povećanja bruto plaća, u nominalnom i realnom izrazu. Prema podacima DZS-a, u 2016. godini je prosječna bruto plaća iznosila 7.753 kuna što je za 143 kune više u odnosu na prethodnu godinu (nominalni godišnji rast od 1,9%)…

Razmjerno viši rast prosječnih bruto plaća u realnom izrazu posljedica je deflacijskih pritisaka koji su obilježili gotovo cijelu proteklu godinu. Prema podacima koje je objavio WIIW Institut (The Vienna Institute for International Economic Studies), prosječna bruto plaća u Hrvatskoj u prošloj je godini iznosila 1.029 eura. Izuzev Slovenije gdje je prosječna bruto plaća u istom razdoblju iznosila 1.584 eura, Hrvatska se pozicionirala na visokom drugom mjestu u usporedbi sa zemljama u okruženju: Češka (1.020 eura), Poljska (979 eura), Slovačka (911 eura), Mađarska (845 eura), Rumunjska (643 eura) te Bugarska (486 eura).

Međutim, važnoj je naglasiti da dinamički prikaz kroz razdoblje od početka 2009. godine do danas ukazuje na razmjerno snažniji trend rasta prosječnih bruto plaća kod usporedivih zemalja dok istovremeno prosječna bruto plaća u Hrvatskoj pokazuje poprilično stagnantnu nominalnu razinu (blago iznad 1.000 eura). Dakako da su različiti trendovi u kretanju inflacije u pojedinim zemljama također uvjetovali i različitu dinamiku kretanja prosječnih plaća u realnom izrazu, utječući tako i na realni raspoloživi dohodak.

Posljednji podaci Eurostata (koji se periodično objavljuju dva puta godišnje) također pokazuju da je minimalna bruto plaća obračunata u veljači ove godine u Hrvatskoj iznosila 433 eura. Nešto viša minimalna bruto plaća zabilježena je u Poljskoj (453 eura) dok je ista u Sloveniji dosegnula 805 eura. Usporedive zemlje u okruženju imale su nižu minimalnu bruto plaću: Mađarska (412 eura), Slovačka (435 eura), Češka (407 eura), Rumunjska (275 eura), Bugarska (235 eura). Pritom vrijedi istaknuti da minimalna bruto plaća u Hrvatskoj čini svega 41% udjela u prosječnoj bruto plaći. Niži udio od Hrvatske ima Rumunjska (40%) dok ostale zemlje u okruženju imaju veći udio minimalne bruto plaće u ukupnoj prosječnoj bruto plaći: Slovenija (51%), Mađarska (46,2%) te Poljska (45,4%). Podsjetimo, na sjednici Vlade RH u prosincu prošle godine, donesena je nova Uredba o visini minimalne plaće prema kojoj je za 2017. godinu ista utvrđena u bruto iznosu od 3.276 kuna, što je za 156 kuna više u odnosu na 2016. (godišnji rast od 5%).

“Stoga u tekućoj godini očekujemo nastavak trenda godišnjeg rasta prosječnih bruto plaća u nominalnom izrazu dok će istovremeno realne stope rasta biti donekle skromnije obzirom na povratak pozitivnih stopa inflacije”, objavili su RBA analitičari.