U prostorijama Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske – BICRO d.o.o., potpisan je ugovor kojim će se financirati osnivanje “TERA Osijek znanstveno-inkubacijski poslovni centar”. Riječ je o projektu koji će putem BICRO programa razvoja tehnologijske infrastrukture – TEHCRO dobiti financijsku potporu u iznosu od preko 3,5 milijuna kuna što čini 32 % ukupnih troškova projekta. Preostali dio sredstava za provedbu projekta sufinancirati će se iz vlastitih izvora TERA TEHNOPOLIS d.o.o. (koji je prijavitelj i provoditelj projekta u ime Sveučilišta u Osijeku) i iz izvora partnera u projektu Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku. Projekt je sastavni dio sustava koji Sveučilište u Osijeku izgrađuje u području transfera tehnologije i komercializacije javno financiranih istraživanja. Sustav sačinjavaju još dva komplementarna projekta pod nazivom Tehnopolis Osijek i UNI-TECH (University Infrastructure and Education for technology Transfer) koji će biti financirani iz drugih izvora.

Realizacija sva tri projekta odvija se u suradnji s lokalnom samoupravom. Svi sudionici sufinanciraju aktivnosti u novcu i/ili stvarima, te sudjeluju u radu trgovačkog društva TERA TEHNOPOLIS. Financirani projekt podrške razvoju znanstveno-inkubacijskog centra predstavlja nastavak poslovnih aktivnosti TERE TEHNOPOLIS na način da se podiže razina i širi paleta dosada pružanih usluga, proširuje se raspoloživi poslovni prostor centra sa inkubatorom sa dosadašnjih 1200 m2 na gotovo 3000 m2 (preseljenjem na novu lokaciju u Tenji u okviru Tehnopolisa Osijek) i razvija se postojeća institucija koja će svojim korisnicima pružati kompletnu podršku na nov način u obliku subvencioniranih paketa usluga prilagođenih specifičnim potrebama svakog od njih.

Ugovor s TERA TEHNOPOLIS d.o.o. za sufinanciranje projekta pod nazivom “TERA OSIJEK znanstveno-inkubacijski poslovni centar” potpisali su u ime Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske direktor Dalibor Marijanović, a u ime TERA TEHNOPOLIS direktor prof.dr.sc. Ivan Štefanić, uz nazočnost dr.sc. Ivane Nagy direktorice programa TEHCRO. Projektom se žele stvoriti uvjeti za nadogradnju postojećeg poslovanja vezanog uz poticanje razvitka inovativnog poduzetništva (inkubaciju u poduzetničkom inkubatoru TERA, poslovno savjetovanje i edukacija u području inovativnog poduzetništva, zaštita intelektualnog vlasništva) i potaknuti razvoj, zaštita i komercijalizacija znanstveno-tehnologijskih inovacija generiranih na Sveučilištu u Osijeku. Projekt bi trebao polučiti dugoročne pozitivne učinke gospodarskom razvoju regije istočne Hrvatske u vidu povećanja zaposlenosti stvaranjem novih inovativnih tehnoloških poduzeća, razvoja i transfera novih tehnologija i znanja s učilišta u gospodarstvo, povećanog postotka zaštite intelektualnog vlasništva u regiji kao i povećane razine tehnološke složenosti i konkurentnosti lokalnog gospodarstva, navodi se u priopćenju iz BICRO-a.