Europski povjerenik za unutarnje tržište i usluge Michel Barnier predložio je   udvostručenje zaštite bankovnih računa sa sadašnjih najviše 50.000 na 100.000 eura te skraćenje dosadašnjega tromjesečnoga roka za njihovu isplatu u slučaju propasti banaka na sedam dana, prenosi Večernji list. Ta bi odluka, prihvate li je Vijeće EU i Europski parlament, vrijedila kako za pojedince tako i za male i srednje tvrtke. Njome bi se pokrilo, kaže Barnier, 95 posto svih uloga u europskim bankama.

Uvelike bi se uz to pojednostavio postupak za prekogranične slučajeve. Ako, na primjer, Portugalcu propadne račun u švedskoj banci, nadoknadio bi ga portugalski fond, koji bi se potom naplatio od švedskoga. Pojačala bi se i zaštita ulagača, ne od rizičnih ulaganja nego ako ulagačka tvrtka zbog nemara ili prijevare, poput američke afere Maddoff  ili njemačke Phoenix, ne može ulagaču vratiti ulog. Tu bi se nadoknada povećala s najviše 20.000 na 50.000 eura po ulogu, a rok za njezinu isplatu skratio bi se sa današnjih nekoliko godina na devet mjeseci, piše Večernji.

Izvor:Večernji.hr