U sklopu konferencije NEXT BALKANS održat će se zanimljivo natjecanje kreativnih rješenja koja nikada nisu vidjela svjetlo kampanja.

Natjecanje za nagradu NEXT BALKANS otvoreno je u prosincu 2016. stoga se pozivaju svo zainteresirani da pokažu svoje radove, prijave ih na NEXT BALKANS 2017. natjecanje i dokažu da imaju odlične ideje, koncepte, slogane i zamisli! Nagrade se dodjeljuju u sljedećim kategorijama: Logotipi, Print, Radio, Video, Web dizajn, Gerilla, Social, Aplikacije, a ocjenjuju se originalnost, inovativnost i emocija.

Danas je na web stranici NEXT BALKANS objavljen pravilnik o natjecanju za čije se ocjenjivanje okuplja Stručno vijeće NEXT BALKANS koje ocjenjuje prijavljene radove na temelju svojih stručnih i osobnih preferencija. U pravilniku se navodi da se svi radovi numeriraju posebnim načinom kako bi se spriječio sukob interesa, te da se radovi raspoređuju tako da svaki član vijeća ocijeni jednak broj rješenja.

Na natjecanje se mogu prijaviti pojedinci, kreativne agencije, agencije za odnose s javnošću i tvrtke.