Centar za javne politike i ekonomske analize (CEA) smatra štetnim plaćanje akontacije poreza na dobit. Takva praksa otežava poduzetničku inicijativu i dokazuje da neki dijelovi administracije predstavljaju teret za konkurentnost poslovanja, pogotovo na likvidnost poduzeća…

Država ne može predvidjeti tržišna kretanja kao nekakav centralni planer. Prema tome bilo kakvo predviđanje koliko će poduzetnik zaraditi dobiti u narednoj poslovnoj godini je u potpunosti protutržišno i opterećujuće. Posao države je da uklanja prepreke koje je postavila onima koji ju plaćaju.

Radi se o državnoj prisili na beskamatno kreditiranje iste od strane onih koji stvaraju vrijednost i radna mjesta. Ako poduzetnik zakasni s plaćanjem na avansni iznos predujma, Porezna uprava računa zatezne kamate. Ako poduzetnik ostvari manju dobit od one koju su avansno izračunali centralni planeri, Porezna uprava umanjuje osnovnicu za plaćanje ili vratiti novac. Ipak, kad poduzetnik traži povrat novca koji mu je prisilno oduzet, Porezna uprava ne isplaćuje kamate.

CEA također smatra da porez na dobit treba sniziti na 15%. Također, predlažemo i bitno administrativno pojednostavljivanje Zakona o porezu na dobit koji bi jasnije trebao definirati obveznike, stopu i način plaćanja poreza na dobit. Također, zalažemo se i za pošteniji odnos prema poduzetnicima kroz povrat preplaćene akontacije s kamatama) i dodatno pojednostavljivanje samog poreznog postupka tako da se uvede e-prijava i e-komunikacija s poreznim tijelima, navode iz CEA-e.