Prema posljednjim podacima DZS-a, broj ukupnih turističkih dolazaka u prosincu premašio je 229 tisuća (godišnji rast od 18%), dok je ostvareni broj noćenja iznosio malo manje od 474 tisuća (godišnji rast od 11,5%). Od ukupnog broja ostvarenih noćenja u prosincu 61,4% odnosi se na inozemne goste dok su domaći gosti ostvarili 38,6% ukupnih noćenja. Dolasci stranih gostiju u prosincu su zabilježili godišnji rast od 14,3%, dok je broj njihovih noćenja porastao za 9,4% u odnosu na isti mjesec lani. Domaći turisti ostvarili su 23,9% više dolazaka i 14,9% više noćenja nego u istom mjesecu 2014. godine…

Promatrano kumulativno na razini cijele 2015. godine ostvareno je preko 14,3 mil. dolazaka, što predstavlja rast broja dolazaka od 9,2% u odnosu na 2014 godinu. Porast je uvjetovan rastom dolazaka i stranih (9,1%) i domaćih gostiju (10,4%). S druge strane, u 2015. godini ostvareno je preko 71,6 mil. noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine porast za preko 5,1 milijuna noćenja (7,7%). Pritom su i domaći i strani turisti ostvarili godišnji rast noćenja od 11,3% odnosno 7,4%.

Prosječan broj noćenja po dolasku u prosincu kod domaćih gostiju iznosio je 1,9, dok je kod stranih gostiju iznosio 2,2. U strukturi noćenja stranih gostiju u prosincu prevladali su gosti iz tradicionalnih emitivnih tržišta: Italije (16,5%), Austrije (14,8%), Njemačke (11,3%), te Slovenije (11,9%).

“Snažan rast fizičkih pokazatelja u turizmu ukazuje kako bi ukupni prihodi od turizma koje evidentira bilanca plaćanja u 2015. godini mogli premašiti razinu od 8 mlrd. eura. Nadalje, prelijevanje pozitivnih učinaka dobrih rezultata u turizmu odrazit će se i na ostale sastavnice BDP-a, osobito osobnu potrošnju koja pokazuje naznake blagog rasta. I u godini ispred nas očekujemo nastavak pozitivnih trendova u broju turističkih dolazaka i ostvarenih noćenja, s tim da, nakon rekordne 2015. godine, očekujemo ipak nešto blaže pozitivne stope rasta”, objavili su RBA analitičari.