Vlada je danas u Sabor uputila prijedlog odluke o davanju suglasnosti na donošenje obavijesti o namjeri davanja koncesije i dodjeli koncesije na pomorskom dobru, u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže, radi realizacije turističkog razvojnog projekta Kupari…

Prijedlog o davanju suglasnosti upućuje se u Hrvatskom saboru radi davanja suglasnosti, kako bi se obvezujući krug natječaja za Kupare mogao raspisati za koncesijsko razdoblje od 99 godina.

Ukupna površina pomorskog dobra koja se želi dati u koncesiju, u okviru turističkog razvojnog projekta Kupari I, iznosi nešto manje od 79 tisuća četvornih metara, od čega je površina kopnenog dijela 32,5, a akvatorija 46,3 tisuće četvornih metara. Unutar obuhvata područja, koje se daje u koncesiju, nalazi se luka otvorena za javni promet lokalnog značaja.

Premijer Zoran Milanović rekao je kako su Kupari “još jedan od velikih projekata koji je 20 godina stajao na dnu ladice”.

Kaže kako je sve bilo zapušteno, a da je sadašnja Vlada uredila dokumentaciju i vlasničko-pravne odnose.

“To je bio velik posao koji nitko ranije nije znao ili htio raditi. Sad se može ići u realizaciju i na tom tragu je koncesija”, kaže premijer. Dodaje da će projekt Kupari zaposliti jako puno ljudi izravno, a još više neizravno, jer se radi o investiciji od nekoliko stotina milijuna eura.

Na lokaciji Kupare predviđena je izgradnja i obnova hotelsko-turističkog kompleksa po modelu prava građenja i služnosti na rok od 99 godina. Na lokaciji Kupari 1 nalaze se devastirani objekti – bivši hotel Kupari Goričina I, hotel Kupari Goričina II, Grand hotel i Pelegrin hotel. Planira se obnova hotela s ukupnim smještajnim kapacitetom od maksimalno 1.500 kreveta, a visina investicije procjenjuje se na 200 milijuna eura.

Očekuje se da Sabor o tome odlučuje na svom prvom ovogodišnjem zasjedanju. Bude li tako, mogle bi se ostvariti najave iz Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom DUUDI-ja s kraja prošle godine da bi se natječaj za Kupare mogao objaviti u veljači.