Prema prvim rezultatima DZS-a u prosincu 2013. zabilježeno je 170 tisuća turističkih dolazaka i 387 tisuća noćenja. U odnosu na isti mjesec 2012. godine to predstavlja rast od 11,2% u broju dolazaka te 10,7% u broju ostvarenih noćenja čemu je djelomično pridonijela i blaga zima uz povoljnije vremenske uvjete. Rastu broja noćenja turista pridonijeli su inozemni turisti koji su ostvarili rast od 13,8% (a u strukturi ostvarenih noćenja čine udio od 60%) te domaći turisti kod kojih je zabilježen godišnji rast ostvarenih noćenja za 6,2 posto…

Prema zemlji iz koje turisti dolaze, najveći broj noćenja ostvarili su turisti iz Italije koji u strukturi noćenja stranih turista u prosincu čine 18%, slijede gosti iz Austrije s udjelom od 13,9% te gosti iz Slovenije i Njemačke s udjelima 12,2% odnosno 10,6 posto.

Promatrano kumulativno, u prošloj je godini Hrvatsku posjetilo 12,4 mil. turista što u odnosu na 2012. godinu predstavlja porast za 5,1% odnosno za 614 tisuća dolazaka. Ukupno ostvareni broj noćenja u prošloj godini iznosio je 64,8 mil. što na godišnjoj razini predstavlja porast od 3,3% odnosno broj noćenja se povećao za 2,08 mil. Podaci pokazuju nastavak povećanja udjela stranih turista, čiji je broj noćenja porastao za 3,8%, dok se broj noćenja domaćih turista smanjio za 1,6 posto.

Uspoređujući hrvatski turistički sektor s drugim mediteranskim zemljama vidimo da relativan značaj turizma u hrvatskom BDP-u premašuje značaj turizma u primjerice Španjolskoj, Francuskoj i Italiji. Naime, prema procjeni Eurostata udio prihoda od turizma u BDP-u u Hrvatskoj je 2012. godine iznosio 15,5%, dok je u navedenim zemljama taj udio ipak znatno manji.

“Ograničavajuće obilježje hrvatskog turizma i dalje ostaje izražena sezonalnost, s posljedično niskim stupnjem iskorištenosti kapaciteta. S obzirom na ograničenu ponudu izvanpansionskih sadržaja produžetak glavne turističke sezone uvelike ovisi o vremenskim prilikama, što prodaju usluga u turizmu čini iznimno rizičnim. Uz pretpostavku izostanka dramatičnih klimatskih promjena i izvanrednih događaja, u 2014. godini očekujemo nastavak rasta fizičkih pokazatelja u turizmu”, objavili su danas analitičari Raiffisenbanka.