Vlada je danas odbila obvezujuću ponudu Erste&Steiermärkische banke (ESB) za kupnju 99,13 posto dionica Hrvatske poštanske banke (HPB), ocjenjujući da je ESB ponudio prenisku cijenu…

Ministar financija Slavko Linić izvijestio je da je ESB jedini podnio obvezujuću ponudu, dok je OTP banka, koja je također bila podnijela neobvezujuću ponudu, odustala i nije podnijela obvezujuću ponudu.

ESB je ponudio 905,71 kunu po dionici, što je 232,29 kuna manje nego u neobvezujućoj ponudi kada je nudio 1.138 kuna po dionici, kaže Linić. Pretpostavlja da je ESB u dubinskom snimanju ocijenio da HPB ima previše tužbi i plasmana koje treba pokriti. Linić je podsjetio i da je tržišna vrijednost dionice HPB-a na Zagrebačkoj burzi 1.200 kuna.

Pored toga 790 milijuna kuna koliko bi ESB prema svojoj ponudio platio za kupnju HPB-a, tek je 54 posto ukupne kapitaliziranosti te banke, kazao je Linić i naglasio da je cijena daleko niža od očekivane i premala za banku koja se uspjela oporaviti od gubitaka iz 2010. i 2011. godine, koja ima sve više klijenata građana i putem koje država isplaćuje većinu socijalnih transfera.

Dodao je i da to nije sve, jer je ESB ocijenio kako bi se moglo dogoditi da rezervacije koje je HPB predvidio, s obzirom na moguće zahtjeve HNB-a i moguće troškove sudskih postupaka, ne budu dovoljne te je zatražio da država putem proračuna jamči za te moguće izdatke, pa onda postoji mogućnost i da ESB dodatno smanji ponuđenu cijenu. “Ovako mala cijena, koja bi se još mogla umanjiti, nema svrhe. Smatramo da će HPB i dalje dobro raditi i imati dobru poziciju na tržištu”, kazao je Linić, prenosi HRT.