Ukupni depoziti kod poslovnih banaka (depozitni novac te kunski i devizni štedni i oročeni depoziti) na kraju su veljače iznosili 218,3 mlrd. kuna, što je 3,9 mlrd. kuna ili 1,8% manje nego na kraju 2011…

Pad stanja ukupnih depozita uglavnom je rezultat pada depozitnog novca (33,1 mlrd. kuna na kraju veljače) za 3,8 mlrd. kuna te manjim dijelom smanjenja deviznih depozita za 207 mil. kuna.

Depoziti u užem smislu (štedni i oročeni devizni i kunski depoziti) iznosili su nešto manje od 186 mlrd. kuna, što je za blagih 0,1% manje nego na kraju 2011. Na godišnjoj razini štedni i oročeni depoziti viši su za gotovo 5 mlrd. kuna ili 2,7%, što je u potpunosti rezultat rasta kunskih depozita. Naime, štedni i oročeni kunski depoziti na kraju su veljače iznosili gotovo 41 mlrd. kuna, što je 5,2 mlrd. kuna (14,7%) više na godišnjoj razini, dok su devizni depoziti iznosili 145 mlrd. kuna, što je za 286 mil. kuna ili 0,2% manje nego na kraju veljače 2011. godine.

Posljedično udio deviznih depozita u ukupnim štednim i oročenim depozitima smanjio se za 2,2 postotna boda te iznosi 78%, no i dalje je znatno iznad pretkriznih razina (kada je iznosio oko 70%) s obzirom da su se tijekom 2009. i 2010. kunski depoziti smanjivali, a devizni su rasli. Promatrajući prema sektorima, depoziti stanovništva nastavljaju blago rasti.

Na kraju su veljače iznosili 148,8 mlrd. kuna, što je 1,1% više nego na kraju 2011. te 5,1% više na godišnjoj razini. S druge strane, depoziti poduzeća od kraja 2008. gotovo neprekidno bilježe godišnje stope pada. Na kraju su veljače iznosili 26,1 mlrd. kuna, što je za 6,7 mlrd. kuna manje u odnosu na kraj 2008.

“Iako je štedni potencijal stanovništva smanjen zbog stagnacije realnih dohodaka i rasta nezaposlenosti, štednja ipak blago raste odražavajući tako neizvjesnost i manju sklonost potrošnji. S druge strane, zbog otežanih uvjeta poslovanja, rast depozita poduzeća ne očekujemo”, poručuju analitičari Raiffeisenbanka.

Pročitajte još:

HNB i vodeće poslovne banke “oslobodile” osam milijardi kuna kredita za oporavak gospodarstva

Erste&Steiermärkische Bank najpopularnija hrvatska banka…na Facebooku (INFOGRAFIKA)

Foto: flickr