Gotovo devet mjeseci nakon donošenja zakonskog rješenja o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata izdano je rješenje za legalizaciju samo stotinjak objekata…

Informacija je to koju je potvrdio ministar graditeljstva i prostornog uređenja Ivan Vrdoljak nezadovoljan provedbom i odredbama zakona, čije je izmjene najavio više puta, prenosi Vjesnik. “Ovim tempom trebalo bi nam 700 godina da završimo proces legalizacije”, kaže Vrdoljak, napomenuvši da je evidentirano više od 150.000 nelegalno sagrađenih objekata u Hrvatskoj.

Novina je da će se zakon izmijeniti brže no što se očekivalo. Iako je najavljena za lipanj, javna rasprava o Prijedlogu izmjene tog zakona održat će se u roku od 15 dana kada će resorno ministarstvo objaviti na internetskim stranicama novu regulativu. Jeftinija i brža legalizacija cilj je koji bi trebao proizaći iz izmjena, koje se odnose prije svega na izmjenu kategorizacije objekata, načina izračuna komunalne naknade te liberalniji i brži postupak određivanja što se može legalizirati.

Krajem 2011. bilo je predano manje od 2.000 zahtjeva za legalizaciju, pri čemu je interes bio najveći u Zagrebu i Zadru, a u Splitu je krajem studenoga bilo predano oko 60 zahtjeva. To je samo 1,3 posto ukupnog broja objekata koji nemaju potrebne dozvole, a zapelo je kod izrade dokumentacije i cijene legalizacije.

Prema Uredbi o naknadi za zadržavanje nezakonito sagrađenih objekata, propisan je tek jedan od troškova legalizacije, i to kazna, a treba još platiti i puni komunalni doprinos po današnjoj cijeni gradnje te elaborat koji uključuje projektnu dokumentaciju objekta. Zapelo je upravo na tom koraku, jer nisu postojale upute za izradu elaborata. Inače, dokumentacije uključuje geodetski elaborat, tri primjerka arhitektonskog snimka koji je izradio ovlašteni arhitekt te dokaze o izdrživosti tla i statici zgrade s potpisom inženjera građevinarstva. Iako je prosječna cijena za izradu dokumentacije oko 15 eura po kvadratu, stručnjaci su dogovorno prepolovili cijene, pa je za kuću u Zagrebu bilo potrebno izdvojiti od 1000 do 1500 eura. Problem s elaboratom, koji je naposljetku objašnjen vrlo detaljno na desetak stranica, riješen je krajem studenoga, a ta će se pravila, prema najavama, ponovo mijenjati kako bi se osigurao brži postupak, prenosi Vjesnik.

Mijenjat će se i cijena legalizacije, koja uz kaznu od nekoliko tisuća kuna i elaborat od 1.000 do 1.500 eura znači i plaćanje komunalnih i vodnih doprinosa. Prema starim cijenama, za kuću površine 150 četvornih metara u Kozari boku u Zagrebu treba platiti oko 54.000 kuna doprinosa te kaznu od 2800 kuna, dok se za legalizaciju kuće iste površine na Sirobuji u Splitu plaćaju doprinosi od 44.500 kuna, uz naknadu za legalizaciju od 2044 kune.

Legalizacija bespravno sagrađenih objekata jedan je od preduvjeta za ispunjavanje europske direktive o štednji energije i stakleničkih plinova, jer se u zgradarstvu zapravo troši čak 40 posto ukupne energije, a zgrade su odgovorne i za ispust više od trećine svih stakleničkih plinova.

Pročitajte još:

Upoznajte Stjepana Polaka, čovjeka koji je prvi u Hrvatskoj uspio legalizirati bespravnu gradnju

Najava novog ministra: Država će nuditi jeftine kredite za legalizaciju bespravne gradnje?

Foto: Flickr