Prema podacima DZS-a u studenom je industrijska proizvodnja, prema kalendarski prilagođenim podacima, ostvarila blagi godišnji pad rast od 0,3 posto…

U odnosu na listopad je pak industrijske proizvodnje ostala nepromijenjena. Nakon razmjerno visokih godišnjih stopa rasta u prethodnim mjesecima, industrijske su zalihe u studenom porasle za svega 0,7% godišnje. U razdoblju od siječnja do studenog industrijska je proizvodnja prosječno za 1,4% manja nego u istom razdoblju prošle godine.

Tako će i u ovoj godini, treću godinu za redom industrijska proizvodnja biti u minusu.

Razloge tome treba tražiti uglavnom u slaboj domaćoj potražnji i niskoj konkurentnosti proizvodnje, što potvrđuje i činjenica da za razliku od većine zemalja regije SIE regije nismo uspjeli iskoristiti oporavak razvijenih europskih gospodarstava, naših najvećih vanjskotrgovinskih partnera, za oporavak domaće proizvodnje.

Komentar RBA analitičara:

Promatrajući djelatnosti prema GIG-u, u prvih jedanaest mjeseci pad je zabilježen kod proizvodnje intermedijarnih proizvoda, energije i trajnih proizvoda za široku potrošnju, dok su kapitalni proizvodi i netrajni proizvodi za široku potrošnju zabilježili rast proizvodnje. Prema NKD-u pad proizvodnje u prvih jedanaest mjeseci ostvaren je u sve tri kategorije; u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji od -6,0%, u rudarstvu i vađenju od 3,9% te u prerađivačkoj industriji od 0,6 posto. U prerađivačkoj industriji treba istaknuti razmjerno visok pad proizvodnje koksa i rafiniranih naftnih proizvoda od 16,2% u odnosu na prvih jedanaest mjeseci 2010. godine, što bi se moglo nepovoljno odraziti na jednu od naših najvažnijih izvoznih grana (i zalihe u ovoj djelatnosti su zabilježile pad u prvih jedanaest mjeseci od 2,3%).

Slaba domaća potražnja i usporavanje oporavka u okruženju uz istovremeno strukturne slabosti te nisku konkurentnost industrijske proizvodnje i u 2012. neće dozvoljavati oporavak domaće proizvodnje.

Pročitajte još:

KOMENTAR: Suočimo se s istinom, bez reindustrijalizacije Hrvatska je osuđena na siromaštvo i izumiranje