Nakon nedavne panike s rastućim kamatama na kredite u švicarskim francima, GfK proveo je istraživanje o preferiranju valute za novi kredit…

U nedavnoj  raspravi koja se provodila  uz rješavanje problema vezanih za jačanje švicaraca, neki su se ekonomisti zalagali za ukidanje valutne klauzule.  Što  misle obični građani ? Nešto više od polovine odabralo  bi  kune.

Građanima je postavljeno pitanje: Kada biste sada trebali kredit za adaptaciju stana, u kojoj valuti biste odabrali kredit? Čak 56 posto ispitanih odlučilo se za kredit u kunama, 23 posto za kredite u eurima, 2 posto za kredite u nekoj drugoj valuti, a 19 posto ispitanih ne zna koja je valuta najpovoljnija.

Preferiranje kredita u kunama najviše je prisutno kod građana Like, Korduna, Banovine (70%)  te u sjevernoj Hrvatskoj (64%),  a najmanje u Istri, Primorju, G. Kotaru (38%). Odnosno, eure bi najviše prihvatili u regiji Istre / Primorja (28%), a najmanje u regiji Like (12%). Kada se odgovori promatraju po dobi tada kune najviše preferiraju osobe između 40 i 59 godina (65%), a eure ispitanici između 20 i 24 godine (36%). Zanimljivo je da bi se za kune odlučilo 51% osoba s najnižim obrazovanjem a 58% onih s najvišim obrazovanjem.

Kod uzimanja kredita u eurima jednak je udio onih s najniži i najvišim obrazovanjem – oko 22%, objavljuje GfK.

Pročitajte još:

KREDITI: 11 do 12 posto kredita hrvatske banke nikada neće uspjeti naplatiti